نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب رایگان

3.8/5 - (5 امتیاز)

نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب رایگان را می توانید در سایت مرسی تست مطالعه نمایید.

اگر مایل به یادگیری مباحث مختلف آیین نامه راهنمایی و رانندگی هستید ( در حد متوسط ) می توانید نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب رایگان از همین سایت مطالعه کنید.

هنرجویانی که قصد دارند در آزمون آیین نامه شرکت کنند فقط به نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب رایگان که در سایت قرار دادیم اکتفا نکنند حتما فایل PDF نمونه سوالات را دانلود کرده و آن را کامل مطالعه کنند .

با مطالعه فایل PDF نیازی به خواندن کتاب نیست و قطعا در آزمون های آیین نامه راهنمایی و رانندگی با نمره بالا قبول می شوید .

مطالعه نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب رایگان 

همانطور که گفته شد در مطالب مختلف قسمت هایی از نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب رایگان قرار دادیم در این مطلب نیز قصد داریم به 30 نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب رایگان بپردازیم .

نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب رایگان قسمت اول :

آزمون آیین نامه اصلی سری اول


1-  در سه راه ها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که ……؟

 1. سریع تر از وسیله نقلیه دیگر حرکت کند
 2. به چپ گردش می کند
 3.  به راست گردش می کند
 4. به طور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت میکند.

جواب درست گزینه ۴


2- در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند باهم وارد خیابان مجاور واحدی شوند حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که ……؟

 1.  به سمت راست گردش می کند
 2.  به سمت چپ گردش می کند.
 3. وابسته به سازمان های دولتی است.
 4. ابعاد بزرگ تری دارد.

جواب درست گزینه ۱


3- علائم اخباری برای گرفتن سبقت در روز کدام مورد است؟

 1. تعویض نور چراغ بالا و پایین
 2.  بوق کوتاه و چراغ راهنما
 3.  اشاره با دست
 4. بوق مکرر و ممتد

جواب درست گزینه ۲


4- در چند متری ورودی تونل ها ، سبقت گرفتن ممنوع است؟

 1.  ۱۲۰ متری
 2.  ۱۵۰ متری
 3.  ۱۰۰ متری
 4.  ۲۰۰ متری

جواب درست گزینه ۳


5- میزان سرعت مجاز در آزاد راه ها و بزرگراه ها چگونه تعیین می شود؟

 1.  بر اساس فصول سال
 2. بر اساس میزان سرعت خودرو
 3. بر اساس مهارت راننده
 4. بر اساس تابلوهای نصب شده

جواب درست گزینه ۴


6- حداکثر سرعت در میدان ها چند کیلومتر در ساعت است؟

 1. ۷۰ کیلومتر در ساعت
 2. ۵۰ کیلومتر در ساعت
 3.  ۳۰ کیلومتر در ساعت
 4.  ۶۰ کیلومتر در ساعت

جواب درست گزینه ۳


7- در کدام موارد زیر توقف مجاز است؟

 1.  روی پل
 2. درون تونل ها
 3. معابر در ارتفاع
 4.  ۲۰ متری میادین

جواب درست گزینه ۴


8- کدامیک از موارد زیر در خصوص تبدیل نور بالا به پایین اشتباه است؟

 1. زمانی که فاصله خودرويي که از روبرو به شما نزدیک میشود 150 متر یا کمتر باشند نور بالا را به نور پايين تبديل کنيد.
 2.  زمانی که فاصله شما با خودرویی که در جلوی شما در حرکت است 150 متر يا کمتر است.
 3.  زماني که خودرويي از روبرو به شما نزدیک ميشود، نور بالا را به نور پايين تبديل کنيد.
 4.  زماني که خودرويي در پشت سر شما حرکت مي کند، نور بالا را به نور پايين تبديل کنيد.

جواب درست گزینه ۴


9- دور زدن از چه فاصله ای از تونل ها که دید کافی و ایمنی لازم را ندارد، ممنوع است؟

 1.  ۲۵۰ متری
 2. ۱۵۰ متری
 3. ۲۰۰ متری
 4.  ۳۰۰ متری

جواب درست گزینه ۲


10- تابلوهای منع کننده با چه رنگی نشان داده تابلو چیست؟

 1.  زرد فسفری
 2.  قهوه ای تیره
 3.  نارنجی
 4.  قرمز

جواب درست گزینه ۴


نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب رایگان قسمت دوم  :

آزمون آیین نامه اصلی سری دوم


1- بیشترین نوع آلودگی وسایل نقلیه موتور کدام است؟

 1.  آلودگی دیداری
 2.  آلودگی شنیداری
 3. آلودگی هوا
 4.  همه موارد

جواب درست گزینه ۳


2- فاصله مناسب از جدول هنگام پارک ……؟

 1.  نیم متر از جلو – ۱ متر از عقب – ۴۰ سانتی متر از جدول
 2. ۱ متر از جلو – ۱ متر از عقب – ۴۵ سانتی متر از از جدول
 3.  ۱ متر از جلو – نیم متر از عقب – ۴۵ سانتی متر از جدول
 4.  ۱ متر از جلو – ۱ متر از عقب – ۴۰ سانتی متر از جدول

جواب درست گزینه ۲


3- موثر ترین عضو بدن در رانندگی کدام است؟

 1.  پاها
 2.  چشم ها
 3. دست ها
 4. قلب

جواب درست گزینه ۲


4- به هنگام رانندگی در طول روز در شرایط مه آلود چه کار باید انجام دهید؟

 1.  از نور بالا استفاده کنید.
 2.  از نور پایین استفاده کنید
 3.  چراغ بغل را روشن کنید.
 4.  چراغ راهنما را روشن کنید.

جواب درست گزینه ۲


5- تابلو های هشدار دهنده یا …… بیشتر به صورت …… با نوار حاشیه …… رنگ و زمینه…… رنگ می باشد.

 1.  اخطاری – مثلث – قرمز – سفید
 2. اخطاری – مربع – قرمز – سفید
 3.  اخباری – دایره – قرمز – آبی
 4.  انتظامی – پنج ضلعی – قرمز – سفید

جواب درست گزینه ۱


6- در شرایط یخبندان مسافت توقف چند برابر افزایش می یابد؟

 1.  ۲ برابر
 2.  ۵ برابر
 3.  ۱۰ برابر
 4.  ۱۲ برابر

جواب درست گزینه ۳


7- در زمان دیدن گیج روغن در چه حالت باید روغن تواند بین بررسی شود؟

 1.  سطح روغن از علامت روی گیج بالاتر باشد.
 2.  سطح روغن از علامت روی گیج پایین تر باشد.
 3.  سطح روغن بین علامت گیج باشد.
 4.  مورد الف و ب

جواب درست گزینه ۴


8- عمر تسمه تایم بسته به نوع خودرو می …… باشد؟

 1.  حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر
 2.  حدود ۴۰ تا ۷۰ هزار کیلومتر
 3.  حدود ۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر
 4.  هیچکدام

جواب درست گزینه ۳


9- محل تایر ها هر …… تعویض نمود تا تمام آنها به طور یکسان مورد سایش قرار گیرند؟

 1.  هر ۵ هزار کیلومتر
 2.  هر ۱۰ هزار کیلومتر
 3.  هر ۱۵ هزار کیلومتر
 4.  هر ۲۰ هزار کیلومتر

جواب درست گزینه ۱


10- وضعیت باد تایرها هرچند وقت یکبار باید کنترل شود؟

 1.  هر ماه یکبار
 2.  هر سه ماه یکبار
 3.  یکبار در هفته
 4.  هر روز

جواب درست گزینه ۳


نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب رایگان قسمت سوم  :


1- برای بهبود وضع ترافیک کدامیک از کارهای زیر را باید انجام داد؟

 1.  رعایت قوانین مقررات عبور و مرور     
 2.  اطلاعات از فرامین پلیس
 3.  رانندگی صحیح
 4.  همه موارد

جواب درست گزینه ۴


2- آمادگی در رانندگی شامل چه مواردی است؟

 1.  مهارت در رانندگی      
 2.  آگاهی داشتن از وضعیت رانندگی دیگران
 3.  پیش بینی خطای دیگران
 4.  مشاهده، پیش بینی، تمرکز، آگاهی، عدم حواس پرتی

جواب درست گزینه ۴


3- کدام گزینه در مورد حداقل فاصله طول ایمن با خودروی جلوئی در شرایط برف صحیح نمی باشد؟

 1. به ازای هر 15 کیلومتر 3 طول اتومبیل     
 2. به ازای هر 30 کیلومتر 6 طول اتومبیل
 3.  به ازای هر 45 کیلومتر 9 طول اتومبیل
 4. به ازای هر 60 کیلومتر 13 طول اتومبیل

جواب درست گزینه ۴


4- در شکل زیر راننده اتومبیل قرمز رنگ چه کار باید بکند؟

 1. بوق زده تا دیگران بدانند کجا قرار دارد.
 2. به حرکت خود ادامه داده وسط تقاطع پشت ترافیک توقف کند.
 3.  علی رغم داشتن حق تقدم و روشن بودن چراغ سبز باید منتظر شود تا راه باز شود.
 4.  به راننده اتومبیل سفید رنگ علامت می دهد که حرکت کند.

جواب درست گزینه ۳


5- پس از سبقت چه زمان می بایست به خط اولیه بازگشت؟

 1.  وقتی به اتومبیل مقابل نزدیک می شوید.
 2.  هنگامی که از اتومبیلی که از آن سبقت می گرفتید گذشته باشید.
 3.  زمانی که چراغ های بزرگ اتومبیلی را که از آن سبقت گرفته اید در آینه داخل اتومبیل خود مشاهده نمایید.
 4.  پس از زدن راهنما و اطمینان عبور از اتومبیل کناری.

جواب درست گزینه ۳


6- کدام گزینه به ترتیب اولویت صحیح می باشد؟

 1.  چراغ راهنما – فرمان پلیس – تابلوها – خط کشی
 2.  فرمان پلیس – چراغ راهنما – تابلوها – خط کشی
 3.  تابلوها – چراغ راهنما – خط کشی – فرمان پلیس
 4.  فرمان پلیس – تابلوها – خط کشی – چراغ راهنما

جواب درست گزینه ۲


7- در شرایط یخبندان مسافت توقف ممکن است چند برابر افزایش یابد؟

 1.  10 برابر
 2.  2 برابر
 3.  5 برابر
 4.  3 برابر

جواب درست گزینه ۱


8- تابلو به شکل مثلث متساوی الاضلاع نشسته روی قاعده برای …. می باشد؟

 1.  رعایت حق تقدم     
 2.  هشدار دهنده برای خطر
 3.  ایست
 4.  بازدارنده

جواب درست گزینه ۲


9- حالت روحی و وضعیت شما در رانندگی به چه عواملی بستگی دارد؟

 1. تفکر، موقعیت، دانش قبلی، ادب، نزاکت
 2. رفتارهای مثبت ترافیکی
 3.  دانش رانندگی و مهارت
 4. پایبندی به مقررات

جواب درست گزینه ۱


10- خط … خط کشی عرضی است که در ورودی تقاطع و به منظور تعیین مرز توقف وسایل نقلیه پیش از گذرگاه پیاده در سطح راه ترسیم می شود.

 1.  ایست    
 2.  هاشور
 3.  زیگزاگ
 4. پارک

جواب درست گزینه ۱


نکته مهم:

نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب رایگان که در صفحات مختلف قرار داده ایم جهت درک بیشتر هنرجو نسبت به مباحث راهنمایی و رانندگی است و برای امتحان به هیچ وجه کافی نیست بهتر است مجموعه کامل سوالات را دانلود کنید .

با دانلود و مطالعه فایل PDF نمونه سوالات آیین نامه بدون خواندن کتاب می توانید در آزمون های آیین نامه قبول شوید.

مطلب مرتبط زیر را نیز بخوانید:

سوالات آلودگی ترافیک آیین نامه

 

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *