تست سوالات مقدماتی رانندگی

Rate this post

تست سوالات مقدماتی رانندگی 

تست سوالات مقدماتی رانندگی : آزمون مقدماتی اولین مرحله از مراحل اخذ گواهینامه می باشد  همچنین بهترین و راحت ترین راه قبولی در آزمون های آیین نامه مطالعه نمونه سوالات آیین نامه است سایت questions-driving-regulations بزرگترین و کامل ترین مرجع نمونه سوالات آیین نامه است و شما را از ابتدا تا لحظه گرفتن گواهی نامه همراهی می کند منابعی که می توانید از طریق این سایت دانلود کنید عبارت است از :

ما برای هرکدام از آزمون های شما بسته های مفاوتی تهیه کرده ایم که به ترتیب شامل :

 • بسته طلایی آیین نامه
 • بسته نقره ایی آیین نامه
 • بسته برنزی آیین نامه
 • بسته جامع

بر اساس آزمونی که دارید می توانید بسته مورد نیازتان را دانلود کرده و مطالعه نمایید

نکته بسیار مهم : به هیچ وجه کتاب آیین نامه نخوانید

 

ما تضمین می دهیم با مطالعه نمونه سوالات آیین نامه شما می توانید تنها با 30 دقیقه مطالعه نمره 30 بگیرید.

به دلیل اینکه نزدیک به 100% سوالات تکراری است .

برای دانلود بسته نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی بر روی دکمه زیر کلیک کنید

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی
تست سوالات مقدماتی رانندگی 
تست سوالات مقدماتی رانندگی

در ادامه برخی از نمونه سوالات مرحله اول را به رایگان در اختیارتان قرار می دهیم

تست سوالات مقدماتی رانندگی نمونه سوال :

1-چرا در سطح جاده های خیس ، برفی ، لغزنده باید از دنده سنگین استفاده شود؟

 1.  جهت ترمز سریع
 2.  جهت حرکت سریع
 3.  جهت ممانعت از لغزش چرخ ها
 4. جهت ممانعت از چپ و راست رفتن خودرو

 

پاسخ صحیح سوال 1 تست سوالات مقدماتی رانندگی

گزینه 3 صحیح است

جهت ممانعت از لغزش چرخ ها


 

2- مفهوم تابلوی زیر چیست؟

تست-سوالات-مقدماتی-رانندگی-1
تست-سوالات-مقدماتی-رانندگی-1
 1. – گردش در میدان ممنوع
 2.  میدان
 3.  تعیین جهت حرکت در میدان
 4.  هیچکدام

 

پاسخ صحیح سوال 2 تست سوالات مقدماتی رانندگی

گزینه 2 صحیح است

میدان


 

3- در شکل روبرو حق تقدم با …. می باشد.

تست سوالات مقدماتی رانندگی 2
تست سوالات مقدماتی رانندگی 2
 1.  خودروی مشکی
 2.  خودروی سفید
 3.  خودروی قرمز
 4.  عابر پیاده

 

پاسخ صحیح سوال 3 تست سوالات مقدماتی رانندگی

گزینه 4 صحیح است

عابر پیاده


 

4- مفهوم شکل مقابل چیست؟

تست سوالات مقدماتی رانندگی 3
تست سوالات مقدماتی رانندگی 3
 1.  توقف بر روی آن ممنوع است و همواره باید مسیر مزبور خالی از وسیله نقلیه باشد.
 2.  توقف بر روی آن ممنوع نیست و همواره باید مسیر مزبور خالی از وسیله نقلیه باشد.
 3.  توقف بر روی آن ممنوع است و همواره باید در مسیر مزبور وسیله نقلیه باشد.
 4.  توقف بر روی آن ممنوع نیست و همواره باید مسیر مزبور در حال عبور وسیله نقلیه باشد.

 

پاسخ صحیح سوال 4 تست سوالات مقدماتی رانندگی

گزینه 1 صحیح است

توقف بر روی آن ممنوع است و همواره باید مسیر مزبور خالی از وسیله نقلیه باشد.


 

5- تابلوی مقابل یعنی …

تست سوالات مقدماتی رانندگی 4
تست سوالات مقدماتی رانندگی 4
 1.  دست انداز
 2. راه لغزنده
 3. پرتاب سنگ
 4. ریزش سنگ

 

پاسخ صحیح سوال 5 تست سوالات مقدماتی رانندگی

گزینه 3 صحیح است

پرتاب سنگ


 

6- اگر به هنگام رانندگی متوجه بوی بنزین شدید باید …

 1.  توقف کرده و مسئله را بررسی می کنید.
 2.  با سرعت کم برانید.
 3.  به سرعت خود اضافه کنید.
 4.  نگران نباشید، بو ناشی از سوخت بنزین است.

 

پاسخ صحیح سوال 6 تست سوالات مقدماتی رانندگی

گزینه 1 صحیح است

توقف کرده و مسئله را بررسی می کنید.


 

7- فاصله مناسب برای پارک دوبل عبارتست از …

 1.  2 متر از جلو، 2 متر از عقب و 45 سانتی متر از جدول
 2. 1 متر از جلو، 1 متر از عقب و 45 سانتی متر از جدول
 3.  5/1 متر از جلو، 5/1 متر از عقب و 20 سانتی متر از جدول
 4.  1 متر از جلو، 1 متر از عقب و 20 سانتی متر از جدول

 

پاسخ صحیح سوال 7 تست سوالات مقدماتی رانندگی

گزینه 2 صحیح است

1 متر از جلو، 1 متر از عقب و 45 سانتی متر از جدول


 

8- آمادگی در رانندگی شامل چه موادی است؟

 1.  مشاهده، پیش بینی، تمرکز، آگاهی، عدم حواس پرتی
 2. مهارت در سرعت عمل حین رانندگی
 3. خطای دیگران را پیش بینی کردن
 4.  آگاهی داشتن از وضعیت رانندگی دیگران

 

پاسخ صحیح سوال 8 تست سوالات مقدماتی رانندگی

گزینه 1 صحیح است

مشاهده، پیش بینی، تمرکز، آگاهی، عدم حواس پرتی


 

9- تابلوی زیر چه مفهومی دارد؟

تست سوالات مقدماتی رانندگی 5
تست سوالات مقدماتی رانندگی 5
 1. خیابان یکطرفه
 2.  راه یکطرفه
 3.  فقط عبور مستقیم مجاز
 4. عبور به راست مجاز

 

پاسخ صحیح سوال 9 تست سوالات مقدماتی رانندگی

گزینه 2 صحیح است

راه یکطرفه


 

10- تابلوی زیر به چه مفهومی می باشد؟

تست سوالات مقدماتی رانندگی6
تست سوالات مقدماتی رانندگی6
 1.  توقف ممنوع
 2.  ایستادن ممنوع
 3.  منطقه ایستادن ممنوع
 4.  پایان منطقه ایستادن ممنوع

 

پاسخ صحیح سوال 10 تست سوالات مقدماتی رانندگی

گزینه 2 صحیح است

ایستادن ممنوع


 

11- در جاده پر ترافیکی، اتومبیل ها و وسایل نقلیه دیگر پشت سر هم، به طور فشرده در حرکت هستند، چگونه می توانید ار بروز حادثه جلوگیری کنید؟

 1.  فاصله خود را با اتومبیل جلوی افزایش دهید.
 2.  پای خود را روی ترمز قرار می دهید.
 3. چراغ های خطر را روشن می کنید.
 4.  در شانه خاکی توقف می کنید.

 

پاسخ صحیح سوال 11 تست سوالات مقدماتی رانندگی

گزینه 1 صحیح است

فاصله خود را با اتومبیل جلوی افزایش دهید.


 

12- هنگام رانندگی چه مدارکی باید به همراه داشته باشیم؟

 1. کارت شناسایی خودرو
 2.  گواهینامه رانندگی
 3.  بیمه شخص ثالث و برگ معاینه فنی معتبر
 4. همه موارد

 

پاسخ صحیح سوال 12 تست سوالات مقدماتی رانندگی

گزینه 4 صحیح است

همه موارد


 

13- اگر چراغ ترمز شما کار نکند چه موقع مجاز به رانندگی هستید؟

 1.  در طول روز
 2. زمانی که به آزمایش رانندگی می روید.
 3.  هیچ وقت
 4.  در شرایط اضطراری

 

پاسخ صحیح سوال 13 تست سوالات مقدماتی رانندگی

گزینه 3 صحیح است

هیچ وقت


14- به هنگام ترکیدن لاستیک کدام مورد را باید انجام دهید؟

 1. دنده را تعویض کرده و سریعا ترمز کنید.
 2.  فرمان را شل بگیرید ولی محکم ترمز کنید.
 3.  فرمان را به شدت و محکم بگیرید و اجاره دهید اتومبیل خودبخود توقف کند.
 4.  ترمز کرده و سریعا توقف کنید.

پاسخ صحیح سوال 14 تست سوالات مقدماتی رانندگی

گزینه 3 صحیح است

فرمان را به شدت و محکم بگیرید و اجاره دهید اتومبیل خودبخود توقف کند.


 

15- رنگ تابلوهای راهنمای مسیر در بزرگراه ها چیست؟

 1.  سبز
 2.  سبز و مشکی
 3.  زرد
 4. قرمز

 

پاسخ صحیح سوال 15 تست سوالات مقدماتی رانندگی

گزینه 1 صحیح است

سبز


پاسخ نامه تست سوالات مقدماتی رانندگی  

 • سوال اول گزینه 3 صحیح است
 • سوال دوم گزینه 2 صحیح است
 • سوال سوم گزینه 4 صحیح است
 • سوال چهارم گزینه 1 صحیح است
 • سوال پنجم گزینه 3 صحیح است
 • سوال ششم گزینه 1 صحیح است
 • سوال هفتم گزینه 2 صحیح است
 • سوال هشتم گزینه1 صحیح است
 • سوال نهم گزینه 2 صحیح است
 • سوال دهم گزینه 2 صحیح است
 • سوال یازدهم گزینه 1 صحیح است
 • سوال دوازدهم گزینه 4 صحیح است
 • سوال سیزدهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال چهاردهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال پانزدهم  گزینه 1 صحیح است


نمونه سوالاتی که در این صفحه مشاهده می کنید برای قبولی شما در آزمون مقدماتی آیین نامه کافی نمی باشد حتما فایل نمونه سوالات را دانلود کنید و بر روی آن فایل تمرکز نمایید .

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *