نمونه سوالات فنی آیین نامه رانندگی

3.3/5 - (7 امتیاز)

نمونه سوالات فنی آیین نامه رانندگی

نمونه سوالات فنی آیین نامه رانندگی : از نظر اکثر هنر آموزان بخش فنی در نمونه سوالات آیین نامه یکی از سخت ترین سوالات است به همین دلیل بیشتر متقاضیان گواهی نامه در مرحله دوم آزمون آیین نامه چندین بار رد می شوند سایت questions-driving-regulations مرجع اصلی نمونه سوالات آیین نامه به شما کمک می کند تا با خیال راحت در تمامی مراحل موفق شوید . شما می توانید نمونه سوالات زیر را به صورت فایل PDF  دانلود نمایید :

در ادامه تعدادی از نمونه سوالات بخش فنی آیین نامه را به صورت رایگان می توانید مطالعه نمایید :

نمونه سوالات فنی
نمونه سوالات فنی

نمونه سوالات فنی 

1- تفاوت پروانه و فن الکتریکی چیست؟

 1.  پروانه دور خود را توسط تسمه به طور مستقیم از میل لنگ می گیرد، ولی چرخش فن الکتریکی وابسته به میل لنگ نیست.
 2.  پروانه دور خود را توسط تسمه به طور مستقیم از دیفرانسیل میگیرد، ولی چرخش فن الکتریکی وابسته به دیفرانسیل نیست.
 3.  چرخش فن الکتریکی دور خود را توسط تسمه ای از میل لنگ می گیرد، ولی پروانه چرخش آن وابسته به میل لنگ نیست.
 4.  تفاوتی ندارند

 

پاسخ صحیح سوال 1 نمونه سوالات فنی

گزینه 1 صحیح است

پروانه دور خود را توسط تسمه به طور مستقیم از میل لنگ می گیرد، ولی چرخش فن الکتریکی وابسته به میل لنگ نیست.


 

2- استفاده از ترمز دستی در سرعت های بال چه خطری را به وجود می آورد؟

 1.  از دست رفتن پایداری خودرو و فراهم شدن شرایط واژگونی
 2.  خودرو به شدت سرعتش کاسته میشود.
 3.  مسافت توقف کاهش می یابد.
 4.  در موارد ضروری نیاز است

 

پاسخ صحیح سوال 2 نمونه سوالات فنی

گزینه 2 صحیح است

خودرو به شدت سرعتش کاسته میشود.


3- ترمز ضد قفل در واقع همان … ؟

 1.  ترمز ABSاست.
 2.  ترمز دستی است.
 3.  ترمز پایی است.
 4.  ترمز معمولی است

 

پاسخ صحیح سوال 3 نمونه سوالات فنی

گزینه 1 صحیح است

ترمز ABSاست.


4- وظیفه سیستم تعلیق چیست؟

 1. تامین راحتی راننده و سرنشینان
 2.  حفظ تعادل و پایداری خودرو هنگام عبور از پستی و بلندی ها
 3. ممانعت از واژگونی خودرو هنگام گذر از پیچ های تند یا فرمان دادن های تند و تیز
 4. همه موارد

 

پاسخ صحیح سوال 4 نمونه سوالات فنی

گزینه 4 صحیح است

همه موارد

 • تامین راحتی راننده و سرنشینان
 •  حفظ تعادل و پایداری خودرو هنگام عبور از پستی و بلندی ها
 • ممانعت از واژگونی خودرو هنگام گذر از پیچ های تند یا فرمان دادن های تند و تیز

5- مزیت سیستم فرمان هیدرولیک نسبت به سیستم فرمان مکانیکی چیست؟

 1.  چرخش فرمان هیدرولیکی آسان تر است.
 2.  فرمان مکانیکی کار با آن راحت تر چرخش آسان تر است.
 3.  فرمان هیدرولیکی راحت تر است
 4.  مورد یک و سه

 

پاسخ صحیح سوال 5 نمونه سوالات فنی

گزینه 4 صحیح است

مورد یک و سه

 • چرخش فرمان هیدرولیکی آسان تر است.
 •  فرمان هیدرولیکی راحت تر است

6- مزایای مهم ترمز ضد قفل چیست؟

 1.  فرمان پذیری و هدایت خودرو در هنگام ترمز گیری بهتر میشود.
 2.  لغزش خودرو و انحراف آن تا حد زیادی جلوگیری میشود.
 3.  مسافت توقف خودرو کاهش می یابد.
 4.  گزینه 1و 3

 

پاسخ صحیح سوال 6 نمونه سوالات فنی

گزینه 4 صحیح است

مورد یک و سه

 • فرمان پذیری و هدایت خودرو در هنگام ترمز گیری بهتر میشود.
 •  مسافت توقف خودرو کاهش می یابد.

7- باطری خودرو چگونه شارژ می شود؟

 1.  توسط دینام در زمان خاموش بودن موتور
 2.  توسط برق شهری
 3.  توسط دیفرانسیل
 4.  توسط دینام در زمان روشن بودن موتور

 

پاسخ صحیح سوال 7 نمونه سوالات فنی

گزینه 4 صحیح است

توسط دینام در زمان روشن بودن موتور


8- کدام یک از موارد زیر جز، انواع باتری ها نیست؟

 1.  باطری خشک
 2.  باطری معمولی
 3.  باتری اتمی
 4. باطری مرطوب

 

پاسخ صحیح سوال 8 نمونه سوالات فنی

گزینه 4 صحیح است

باطری مرطوب


9- در کدام محل نباید موتور خودرو را روشن نگه داشت؟

 1.  در محل هایی که فاقد تهویه مناسب هستند.
 2.  در محل هایی که هوا بسیار گرم است.
 3. در محل هایی که هوا بسیار سرد است.
 4. در محل هایی که هوا به شدت مرطوب است

 

پاسخ صحیح سوال 9 نمونه سوالات فنی

گزینه 1 صحیح است

در محل هایی که فاقد تهویه مناسب هستند.


10- کدام یک از موارد زیر در باره رادیاتور درست است؟

 1.  مخزن آب سیستم خنک کاری موتور است.
 2.  باعث خنک شدن آب در حال گردش می شود.
 3.  شکل شبکه ای دارد.
 4.  همه موارد

 

پاسخ صحیح سوال 10 نمونه سوالات فنی

گزینه 4 صحیح است

همه موارد

 • مخزن آب سیستم خنک کاری موتور است.
 •  باعث خنک شدن آب در حال گردش می شود.
 •  شکل شبکه ای دارد.

11- کدام یک از موارد زیر از وظیفه ی فیلتر روغن میباشد؟

 1. تصفیه روغن موتور
 2.  جدا کردن ذرات اضافی از روغن موتور
 3.  مورد یک و دو
 4. هیچکدام

 

پاسخ صحیح سوال 11 نمونه سوالات فنی

گزینه 3 صحیح است

موارد یک و دو

 • تصفیه روغن موتور
 •  جدا کردن ذرات اضافی از روغن موتور

 

12- فشردن پدال کلچ باعث کدام یک از موارد زیر می شود؟

 1.  انتقال قدرت میان موتور و گیربکس قطع میشود.
 2.  انتقال قدرت میان جعبه دنده و موتور میشود.
 3.  انتقال قدرت میان پدال گاز و موتور قطع میشود.
 4.  انتقال قدرت میان دیفرانسیل و گیربکس میشود

پاسخ صحیح سوال 12 نمونه سوالات فنی

گزینه 1 صحیح است

انتقال قدرت میان موتور و گیربکس قطع میشود.


13- کدام یک از موارد زیر از ورود بخار های بنزین به فضای آزاد جلوگیری میکند؟

 1.  کاتالیست
 2.  کنیستر
 3.  فیلتر بنزین
 4.  فیلتر هو

 

پاسخ صحیح سوال 13 نمونه سوالات فنی

گزینه 2 صحیح است

کنیستر


14- خودرو دیفرانسیل جلو است یعنی چه؟

 1. چرخ های عقب محرک هستند.
 2.  چرخ های جلو محرک هستند.
 3.  ترمز چرخ های جلو قوی تر است.
 4.  ترمز چرخ های عقب قوی تر است

 

پاسخ صحیح سوال 14 نمونه سوالات فنی

گزینه 2 صحیح است

چرخ های جلو محرک هستند.


15- کدام مورد موجب ساییدگی نامتوازن یا سایش بیش از حد تایرها میشود؟

 1.  تنظیم نبودن فرمان
 2. عدم تنظیم چرخ ها
 3. عدم تنظیم ترمز ها
 4.  همه موارد

 

پاسخ صحیح سوال 15 نمونه سوالات فنی

گزینه 4 صحیح است

همه موارد

 •  تنظیم نبودن فرمان
 • عدم تنظیم چرخ ها
 • عدم تنظیم ترمز ها

 

 

16-در شرایط جوش آوردن موتور چه کاری باید انجام داد؟

 1. موتور را خاموش کرده و روی موتور آب میریزیم
 2. موتور را نباید خاموش کرد و درب رادیاتور را باز نمی کنیم و با احتیاط مقداری آب روی رادیاتور میریزیم
 3. موتور را خاموش کرده و درب رادیاتور را باز میکنم ومقداری آب داخل رادیاتور میریزیم
 4. تا تعمیر گاه به راه خود ادامه می دهیم

 

پاسخ صحیح سوال 16 نمونه سوالات فنی

گزینه 2 صحیح است

موتور را نباید خاموش کرد و درب رادیاتور را باز نمی کنیم و با احتیاط مقداری آب روی رادیاتور میریزیم


 

17- دینام را هر از چه مدت باید بازدید کنیم ؟

 1. هر هزار کیلومتر
 2. -هر دو هزار کیلومتر
 3. هر سه هزار کیلومتر
 4. هر چهار هزار کیلومتر

 

پاسخ صحیح سوال 17 نمونه سوالات فنی

گزینه 2 صحیح است

-هر دو هزار کیلومتر


18-جابجایی کلیه لاستیک ها هر از چه مدت باید انجام شود ؟

 1. هر 9000 کیلومتر
 2. -هر 5000 کیلومتر
 3. -هر 11000 کیلومتر
 4. هر 12000 کیلومتر

 

پاسخ صحیح سوال 18 نمونه سوالات فنی

گزینه 2 صحیح است

-هر 5000 کیلومتر


19- منظور از علامت R بر روی دسته دنده چیست ؟

 1. آماده حرکت عقب
 2. خلاص بودن دنده
 3. حالت پارک
 4. هیچ کدام

 

پاسخ صحیح سوال 19 نمونه سوالات فنی

گزینه  1 صحیح است

آماده حرکت عقب


20- انتقال نیرو در سیستم ترمز دستی توسط ………….انجام میشود

 1. اهرم
 2. سیم های فلزی
 3. روغن ترمز
 4. پدال

 

پاسخ صحیح سوال 20 نمونه سوالات فنی

گزینه  2 صحیح است

سیم های فلزی


 

 

 

پاسخ نامه نمونه سوالات فنی

 • سوال اول گزینه 1 صحیح است
 • سوال دوم گزینه 2 صحیح است
 • سوال سوم گزینه 1 صحیح است
 • سوال چهارم گزینه 4 صحیح است
 • سوال پنجم گزینه 4 صحیح است
 • سوال ششم گزینه 4 صحیح است
 • سوال هفتم گزینه 4 صحیح است
 • سوال هشتم گزینه 4 صحیح است
 • سوال نهم گزینه 1 صحیح است
 • سوال دهم گزینه4صحیح است
 • سوال یازدهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال دوازدهم گزینه 1 صحیح است
 • سوال سیزدهم گزینه 2 صحیح است
 • سوال چهاردهم گزینه 2 صحیح است
 • سوال پانزدهم  گزینه 4 صحیح است
 • سوال شانزدهم  گزینه 2 صحیح است
 • سوال هفددهم  گزینه 2 صحیح است
 • سوال هجدهم  گزینه2 صحیح است
 • سوال نوزدهم  گزینه 1 صحیح است
 • سوال بیستم  گزینه 2 صحیح است

 

نکات مهم بخش فنی :

 • صفحه 119 کتاب کلیدی ترین ابزار در هدایت خودرو که می تواند نقص های فنی را به صورت بازخورد نشان دهد ، غربیلک فرمان نام دارد
 • صفحه 121 کتاب نام دیگر ترمز ها ترمز پایی : ترمز اولیه ؛ ترمز دستی : ترمز ثانویه ، ترمز پارک ، ترمز سرویس
 • صفحه 127 کتاب تعریف موتور : موتور دستگاهی است که انرژی حرارتی و شیمیایی موجود در سوخت را به انرژی جنبشی یا مکانیکی تبدیل می کند .
 • صفحه 128 کتاب : تعریف صافی یا فیلتر هوا :صافی یا فیلتر هوا در مسیر هوای ورودی به موتور قرار داشته و وظیفه آن ممانعت از ورود گردوغبار و دیگر ذرات معلق به داخلموتور و فضای احتراق می باشد .
 • صفحه 130 کتاب : در شرایط مختلف ازجمله به هنگام دورزدن ، چرخهایی که رو به داخل پیچ دارند باید نسبت به چرخهایی که دورتر از مرکز پیچ قرار دارند ، تعداد دور کمتری بزنند

 

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

 1. سلام-جواب گزیننه 1 غلط است- کشیدن ترمز دستی در سرعت های بالا خودرو را مستعد عدم تعادل و واژگونی قرار میدهد-چون دو چرخ یک محور را قفل میکند ولی چرخهای دیگر ازادند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *