آزمون مقدماتی آیین نامه

Rate this post

آزمون مقدماتی آیین نامه

آزمون مقدماتی آیین نامه : برای گرفتن گواهی نامه باید سه امتحان مختلف پشت سر بگذارید که دو تای اول آزمون های تئوری و آخرین آزمون عملی است این آزمون ها به شرح زیر می باشند :

 1. آزمون مقدماتی آیین نامه
 2. آزمون نهایی آیین نامه رانندگی 
 3. امتحان شهری رانندگی

در دو مرحله اول آزمون ها از 30 نمره است ولی امتحان عملی افسر بر اساس عملکرد شما نمره می دهد دوستانی که قصد دارند در آزمون راهنمایی و رانندگی شرکت کنند ابتدا باید در آزمون مقدماتی آیین نامه نمره قبولی را کسب نمایند پس از قبولی در آزمون مرحله اول می توانند در آزمون مرحله دوم شرکت کنند .

سایت questions-driving-regulations جامع ترین و کامل ترین نمونه سوالات آیین نامه  را گردآوری کرده است و تضمین می کند بدون نیاز به خواندن یک صفحه از کتاب آیین نامه و فقط با خواندن بسته نقره ایی ( نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی ) به راحتی می توانید نمره 30 را بگیرید .

برای دانلود نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی بر روی لینک زیر کلیک کنید .

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی
آزمون مقدماتی آیین نامه
آزمون مقدماتی آیین نامه

در ادامه بخشی تعدادی نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی را برای شما به صورت رایگان گردآوری کرده ایم :

آزمون مقدماتی آیین نامه بخش اول :

آزمون مقدماتی آیین نامه
آزمون مقدماتی آیین نامه

 

1- بی توجهی به علائم و مقررات راهنمایی نشانه چیست؟

 1.  عدم سواد کافی
 2.  عدم توانایی و صلاحیت راننده
 3.  عدم مهارت
 4.  بی تفاوت بودن راننده

 

پاسخ صحیح سوال 1 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 2 صحیح است

عدم توانایی و صلاحیت راننده


2- کدامیک از موارد زیر در این تصویر ایجاد خطر کرده؟

آزمون مقدماتی آیین نامه پارک
آزمون مقدماتی آیین نامه پارک
 1. – شماره 2 (عابری که منتظر است از خیابان عبور کند)
 2.  اتومبیل شماره 3 (اتومبیل در حال حرکت)
 3.  اتومبیل شماره 4
 4.  اتومبیل شماره 1 (اتومبیل پارک شده)

 

پاسخ صحیح سوال 2 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 4 صحیح است

اتومبیل شماره 1 (اتومبیل پارک شده)


 

3- در جاده های اصلی حداکثر میزان سرعت مجاز در روز … کیلومتر در ساعت و در شب …کیلومتر در ساعت می باشد.

 1. – روز 95 – شب 80
 2. – روز 60 – شب 50
 3.  روز 90 – شب 80
 4.  روز 95 – شب 85

 

پاسخ صحیح سوال 3 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 4 صحیح است

روز 95 – شب 85


 

4- هنگام رانندگی در هوای مه آلود از …. استفاده میشود.

 1.  نور بالا
 2.  چراغ راهنما
 3.  نور پایین
 4. چراغ های بغل

 

پاسخ صحیح سوال 4 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 3 صحیح است

نور پایین


 

5- حق تقدم عبور وسایل نقلیه در میدان هایی که هیچگونه علامت و چراغ راهنمایی و رانندگی وجود نداشته باشد چگونه است؟

 1.  هنگام ورود به میدان ها حق تقدم با وسایل نقلیه ایست که درون میدان در حال حرکت است.
 2. هنگام ورود به میدان ها حق تقدم با وسایل نقلیه ایست که سمت راست آن باشد.
 3.  هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به میدان برسند حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ایست که در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد.
 4.  هنگام ورود به میدان حق تقدم با وسیله نقلیه ایست که مستقیم می رود.

 

پاسخ صحیح سوال 5 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 1 صحیح است

هنگام ورود به میدان ها حق تقدم با وسایل نقلیه ایست که درون میدان در حال حرکت است.


6- برای پارک در شرایطی که راه دارای جدول کناری و سرازیری است:

 1.  باید فرمان به چپ (خلاف عقربه های ساعت) چرخانده شود
 2.  باید فرمان به سمت راست چرخانده شود
 3.  فرمان مستقیم نگاه داشته شود
 4.  1 و 2 صحیح است

 

پاسخ صحیح سوال 6 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 2 صحیح است

باید فرمان به سمت راست چرخانده شود


 

7- میزان باد تایر در کدام تصویر صحیح است؟

آزمون مقدماتی آیین نامه تایر
آزمون مقدماتی آیین نامه تایر
 1.  تصویر 1
 2. تصویر 2
 3.  تصویر 3
 4.  هیچکدام

 

پاسخ صحیح سوال 7 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 3 صحیح است

تصویر 3


8- انواع خط کشی خیابان عبارتند از خط کشی … و خط کشی …

 1.  مورب- مقطع
 2. طولی – عرضی
 3. ممتد – زیگزاگ
 4. مقطع – ممتد

 

پاسخ صحیح سوال 8 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 2 صحیح است

طولی – عرضی


9- در جاده های فرعی حداکثر میزان سرعت مجاز در روز … کیلومتر در ساعت و در شب … کیلومتر در ساعت می باشد؟

 1.  روز 95 – شب 85
 2. روز 90- شب 80
 3.  روز 85 – شب 75
 4. روز 80 – شب 70

 

پاسخ صحیح سوال 9 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 3 صحیح است

روز 85 – شب 75


10 – تابلوی مقابل به چه مفهومی می باشد؟

آزمون مقدماتی آیین نامه
آزمون مقدماتی آیین نامه
 1.  تقاطع فرعی با فرعی در قوس
 2.  تقاطع فرعی با اصلی
 3.  تقاطع فرعی با اصلی در قوس
 4.  هیچکدام

 

پاسخ صحیح سوال 10 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 3 صحیح است

تقاطع فرعی با اصلی در قوس


 

 

11- مفهوم رنگ سیاه و سفید در علائم راهنمایی رانندگی چیست؟

 1.  حرکت مجاز – راهنمای مسیر و اماکن مذهبی
 2.  هشدارهای عمومی و هشدار برای انجام عملیات ساختمانی
 3.  علامت دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها
 4.  منع کننده یا ایست

 

پاسخ صحیح سوال 11 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 3 صحیح است

علامت دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها


 

 

12- کدام گزینه ناصحیح است؟

 1.  سبقت گرفتن در تونل ها بلامانع است.
 2.  در تقاطع سبقت گرفتن ممنوع است.
 3. در سرپیچ های تند و سربالایی ها دور زدن ممنوع است.
 4.  سبقت از وسیله ای که خود در حال سبقت گرفتن است ممنوع است.

 

پاسخ صحیح سوال 12 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 1 صحیح است

سبقت گرفتن در تونل ها بلامانع است.


 

13- راننده اتوموبیلی که به گذرگاه هم سطح راه آهن می رسد چه کار باید انجام دهد؟

 1.  با سرعت عبور کند.
 2.  با دقت و مراقبت عبور کند.
 3.  قبل از مانع توقف کند.
 4. چراغ های خطر را روشن کند.

 

پاسخ صحیح سوال 13 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 3 صحیح است

قبل از مانع توقف کند.


 

14- کدام گزینه ناصحیح است؟

 1.  حداقل سرعت در آزاد راهها 70 کیلومتر در ساعت و حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت برای سواری و وانت
 2.  حداکثر سرعت در جاده های اصلی 95 کیلومتر در ساعت در روز
 3. حداکثر سرعت در جاده های اصلی 85 کیلومتر در ساعت در شب
 4.  حداکثر سرعت در جاده های فرعی 75 کیلومتر در ساعت در روز

 

پاسخ صحیح سوال 14 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 1 صحیح است

حداقل سرعت در آزاد راهها 70 کیلومتر در ساعت و حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت برای سواری و وانت


 

15- (فقط عبور دوچرخه) کدام یک از گزینه های زیر است؟

آزمون مقدماتی آیین نامه عبور
آزمون مقدماتی آیین نامه عبور
 1. تصویر 1
 2.  تصویر 2
 3.  تصویر 3
 4.  تصویر 4

 

پاسخ صحیح سوال 15 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 2 صحیح است

تصویر 2


پاسخ نامه آزمون مقدماتی آیین نامه بخش اول 

 • سوال اول گزینه 2 صحیح است
 • سوال دوم گزینه 4 صحیح است
 • سوال سوم گزینه 4 صحیح است
 • سوال چهارم گزینه 3 صحیح است
 • سوال پنجم گزینه 1 صحیح است
 • سوال ششم گزینه 2 صحیح است
 • سوال هفتم گزینه 3 صحیح است
 • سوال هشتم گزینه2 صحیح است
 • سوال نهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال دهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال یازدهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال دوازدهم گزینه 1صحیح است
 • سوال سیزدهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال چهاردهم گزینه 1 صحیح است
 • سوال پانزدهم  گزینه2 صحیح است

 

نکته بسیار مهم:

نمونه سوالاتی که در این صفحه قرار داده شده است برای آمادگی شما در آزمون مقدماتی کافی نمی باشد حتما فایل PDF برنزی را دانلود کرده و مطالعه نمایید

 

 

 آزمون مقدماتی آیین نامه بخش دوم 

آزمون مقدماتی آیین نامه
آزمون مقدماتی آیین نامه

1- مفهوم تابلوی زیر چیست؟

آزمون مقدماتی آیین نامه عبور
آزمون مقدماتی آیین نامه عبور-4
 1. تقاطع با راه آهن
 2. تقاطع مانع با راه آهن
 3.  تقاطع با راه آهن دو خط
 4. تقاطع دوخط آهن با یکدیگر

 

پاسخ صحیح سوال 1 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 3 صحیح است

تقاطع با راه آهن دو خط


 

2- به یک تقاطع نزدیک میشوید، چراغ راهنما خراب است، یک پلیس ترافیک علامت زیر را به شما می دهد، شما باید …

آزمون مقدماتی آیین نامه پلیس
آزمون مقدماتی آیین نامه پلیس
 1.  پشت خط توقف بایستید.
 2.  فقط به راست گردش کنید.
 3.  فقط به چپ گردش کنید.
 4.  مقابل پلیس بایستید.

 

پاسخ صحیح سوال 2 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 1 صحیح است

پشت خط توقف بایستید.


 

3 -تابلوی حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است، کدام گزینه می باشد؟

آزمون مقدماتی آیین نامه حق تقدم-1
آزمون مقدماتی آیین نامه حق تقدم-1
 1.  شکل شماره 1
 2.  شکل شماره 2
 3.  شکل شماره 3
 4.  شکل شماره 4

 

پاسخ صحیح سوال 3 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 3 صحیح است

شکل شماره 3


 

4- تابلوی فقط عبور دوچرخه و پیاده کدام گزینه می باشد؟

آزمون مقدماتی آیین نامه دوچرخه
آزمون مقدماتی آیین نامه -دوچرخه
 1.  شکل شماره 1
 2. شکل شماره 2
 3. شکل شماره 3
 4. شکل شماره 4

 

پاسخ صحیح سوال 4 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه3  صحیح است

شکل شماره 3


 

5- خطوط شکل روبرو به چه معناست؟

آزمون مقدماتی آیین نامه خط
آزمون مقدماتی آیین نامه خط
 1.  رانندگان به هیچ وجه نبایستی از روی آن عبور کنند .
 2. رانندگان فقط در ترافیک می توانند از روی آن عبور کنند.
 3.  رانندگان فقط می توانند سبقت بگیرند.
 4.  رانندگان می توانند با رعایت احتیاط، عمل سبقت، گردش، تغییر خط حرکت و دور زدن را انجام دهند.

 

پاسخ صحیح سوال 5 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 4 صحیح است

رانندگان می توانند با رعایت احتیاط، عمل سبقت، گردش، تغییر خط حرکت و دور زدن را انجام دهند.


 

6- تابلوی زیر یعنی …

آزمون مقدماتی آیین نامه تابلو
آزمون مقدماتی آیین نامه تابلو
 1.  ورود ممنوع
 2. ورود از هر دو طرف ممنوع
 3.  ایست
 4.  رعایت حق تقدم

 

پاسخ صحیح سوال 6 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 2 صحیح است

ورود از هر دو طرف ممنوع


 

7- در چه فاصله ای از سربالایی ها و پیچ که میدان دید کافی نیست، دور زدن ممنوع است؟

 1.  50
 2. 15
 3. 250
 4. هیچکدام

 

پاسخ صحیح سوال 7 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 2 صحیح است

15


 

8- بهترین نوع دور زدن در خیابان های کم عرض …

 1.  دور یک فرمان
 2. دور دو فرمان
 3.  هیچکدام
 4.  حرکت با دنده عقب

 

پاسخ صحیح سوال 8 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 2 صحیح است

دور دو فرمان


 

9- تابلوی فوق یعنی چه؟

آزمون مقدماتی آیین نامه تابلو
آزمون مقدماتی آیین نامه تابلو
 1.  آزاد راه
 2. پایان آزاد راه
 3. جاده باریک می شود.
 4. راه باریک می شود.

 

پاسخ صحیح سوال 9 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 1 صحیح است

آزاد راه


 

10- با تنظیم صندلی کدام یک از شرایط زیر مهیا می گردد؟

 1.  تسلط کامل راننده به فرمان
 2.  ایجاد میدان دید طبیعی
 3.  سهولت در تعویض دنده
 4.  هر سه مورد

 

پاسخ صحیح سوال 10 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 4 صحیح است

هر سه مورد


 

11- در صورت کشیدن یدک و یا باری که از ماشین بیرون زده است با چه چیزی باید دیگر رانندگان را متوجه کرد؟

 1.  پرچم قرمز انتهای یدک
 2.  چراغ قرمز رنگ یدک
 3. پرچ سفید به ابعاد 50 سانتی متر مربع
 4.  پرچم زرد و چراغ خطر

 

پاسخ صحیح سوال 11 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 3 صحیح است

پرچ سفید به ابعاد 50 سانتی متر مربع


12- در راه دچار حادثه ای شده اید، در چه فاصله ای باید تابلوی احتیاط را قرار دهید؟

 1.  50 متری
 2. 70 متری
 3.  80 متری
 4. 30 متری

 

پاسخ صحیح سوال 12 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 2 صحیح است

70 متری


13- کدامیک از موارد زیر نقص فنی محسوب می شود؟

 1.  نداشتن چراغهای جلو و عقب
 2.  نداشتن برف پا کن هنگام بارندگی
 3. کم بودن باد تایرها
 4. مورد 1 و 2

 

پاسخ صحیح سوال 13 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 4 صحیح است

مورد 1 و 2


14- فاصله شما با سرعت 45 کیلومتر در ساعت با اتوموبیل جلویی در راههای خشک … طول اتومبیل است.

 1.  4
 2. 6
 3.  2
 4.  3

 

پاسخ صحیح سوال 14 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 4 صحیح است

3


15- هنگام مواجه شدن با زخمی های صحنه تصادف چه کاری نباید انجام داد؟

 1.  گرم نگه داشتن آنان
 2.  دلجویی کردن
 3.  تنها نگذاشتن آنان
 4.  دادن خوراکی به افراد زخمی

 

پاسخ صحیح سوال 15 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 4 صحیح است

دادن خوراکی به افراد زخمی


16- برای سبقت گرفتن یک وسیله طویل مانند کامیون باید فاصله بیشتری با آن حفظ کرد زیرا…

 1.  بتوانیم جلوی کامیون را ببینیم.
 2.  در نقطه کور راننده کامیون قرار نگیریم.
 3. این کار با ایمنی کامل همراه باشد.
 4.  همه موارد بالا

 

پاسخ صحیح سوال 16 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 1 صحیح است

بتوانیم جلوی کامیون را ببینیم.


17- عبور (دوچرخه ممنوع) کدام تابلو می باشد؟

 1.  شکل شماره 1
 2. شکل شماره 2
 3.  شکل شماره 3
 4.  شکل شماره 4

 

پاسخ صحیح سوال 17 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 4 صحیح است

شکل شماره 4


 

 

پاسخ نامه آزمون مقدماتی آیین نامه بخش دوم

 • سوال اول گزینه 3 صحیح است
 • سوال دوم گزینه 1 صحیح است
 • سوال سوم گزینه 3 صحیح است
 • سوال چهارم گزینه 3 صحیح است
 • سوال پنجم گزینه 4 صحیح است
 • سوال ششم گزینه 2 صحیح است
 • سوال هفتم گزینه 2 صحیح است
 • سوال هشتم گزینه2 صحیح است
 • سوال نهم گزینه 1 صحیح است
 • سوال دهم گزینه 4 صحیح است
 • سوال یازدهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال دوازدهم گزینه 2صحیح است
 • سوال سیزدهم گزینه 4 صحیح است
 • سوال چهاردهم گزینه 4صحیح است
 • سوال پانزدهم  گزینه4 صحیح است
 • سوال شانزدهم  گزینه4 صحیح است
 • سوال هفدهم  گزینه1 صحیح است

 آزمون مقدماتی آیین نامه بخش سوم

آزمون مقدماتی آیین نامه
آزمون مقدماتی آیین نامه

1- کدام یک از وسایل زیر نسبت به اتوموبیل در حال حرکت حق تقدم دارد؟

 1.  وسیله نقلیه متوقفی که شروع به حرکت می کند.
 2.  وسیله نقلیه متوقفی که در حال شروع حرکت برای دور زدن است.
 3. وسیله نقلیه ای که قصد عقب و جلو کردن دارد.
 4.  هیچکدام

 

پاسخ صحیح سوال 1 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 4 صحیح است

هیچکدام


2- سبقت گرفتن برای اتوبوسها و کامیونها در معابر شهری …

 1.  ممنوع است.
 2. بلامانع است.
 3.  با احتیاط کامل ضروری است.
 4.  ضرورتی ندارد.

 

پاسخ صحیح سوال 2 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 1 صحیح است

ممنوع است.


 

3- فواید رانندگی در روز عبارتست از …

 1.  میدان دید کافی
 2.  اهمیت راه ها
 3.  میدان دید کافی، استفاده از آینه های جانبی ، در اختیار داشتن فاصله های قابل رویت و مشاهده سایر رانندگان
 4.  در امان بودن از رانندگان بی تجربه

پاسخ صحیح سوال 3 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 3 صحیح است

میدان دید کافی، استفاده از آینه های جانبی ، در اختیار داشتن فاصله های قابل رویت و مشاهده سایر رانندگان


 

4- کدام گزینه صحیح نیست؟

 1. در آزاد راه ها حداقل سرعت 70 کیلومتر در ساعت
 2. در جاده های اصلی حداکثر میزان سرعت مجاز 95 کیلومتر در روز
 3.  در جاده های فرعی حداکثر میزان سرعت مجاز 90 کیلومتر در روز
 4.  در بزرگراه ها حداکثر سرعت 100 کیلومتر در ساعت

پاسخ صحیح سوال 4 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 3 صحیح است

در جاده های فرعی حداکثر میزان سرعت مجاز 90 کیلومتر در روز


5- برای پارک کردن در کنار خیابان، حق تقدم با وسیله ای است که :

 1.  ضمن حرکت به عقب مشغول پارک کردن است.
 2.  با حرکت به جلو مشغول پارک کردن است.
 3. – چراغ خطر دنده عقب اتومبیلش روشن باشد.
 4. – هیچکدام

پاسخ صحیح سوال 5 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 1 صحیح است

ضمن حرکت به عقب مشغول پارک کردن است.


6- در کدام حالت راننده نسبت به حرکت وسیله نقلیه کنترل کمتری دارد؟

 1.  سرازیری
 2.  شیب
 3.  سربالایی
 4.  حرکت با دنده خلاص

 

پاسخ صحیح سوال 6 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 4 صحیح است

حرکت با دنده خلاص


7- کدام گزینه صحیح است؟

 1.  در جاده های اصلی حداکثر میزان سرعت مجاز در روز 85 کیلومتر در ساعت می باشد.
 2.  در جاده های فرعی حداکثر میزان سرعت مجاز در روز 75 کیلومتر در ساعت می باشد.
 3.  در جاده های فرعی حداکثر میزان سرعت مجاز در شب 85 کیلومتر در ساکت می باشد.
 4.  در جاده های اصلی حداکثر میزان سرعت مجاز در شب 85 کیلومتر در ساعت می باشد.

 

پاسخ صحیح سوال 7 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 4 صحیح است

در جاده های اصلی حداکثر میزان سرعت مجاز در شب 85 کیلومتر در ساعت می باشد.


8- برای تنظیم صندلی کدامیک از شرایط ذیل باید مهیا گردد؟

 1. میدان دید طبیعی شما تامین گردد.
 2.  احساس راحتی و تسلط به اتومبیل را داشته باشید.
 3.  نقطه کور در رانندگی از بین می رود.
 4.  1 و 2

 

پاسخ صحیح سوال 8 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 4 صحیح است

1 و 2


 

9- در هنگام رانندگی در مه از نور … چراغ های جلو استفاده کنید.

 1.  بالا
 2.  پایین
 3. راهنما
 4. فلاشر

 

پاسخ صحیح سوال 9 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 2 صحیح است

پایین


10- خطوط هاشور شکل به معنای …

 1.  وجود موانع در راه ها
 2. عبور عابر پیاده
 3.  عبور اطفال
 4.  خط ایست

 

پاسخ صحیح سوال 10 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 1 صحیح است

وجود موانع در راه ها


11- هنگام خروج از پارک باید راهنمای … را روشن کرد.

 1.  سمت راست
 2.  سمت چپ
 3.  هیچکدام
 4.  هر دو سمت

 

پاسخ صحیح سوال 11 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 2 صحیح است

سمت چپ


12- نداشتن برف پاک کن در موقع بارندگی و زنجیر چرخ در یخبندان و دود کردن اتومبیل نقص فنی ……….. و جریمه آن …….

 1.  محسوب می گردد- تعلق می گیرد.
 2.  محسوب نمی گردد- تعلق نمی گیرد.
 3.  محسوب می گردد- تعلق نمی گیرد.
 4. محسوب نمی گردد- تعلق می گیرد.

 

پاسخ صحیح سوال 12 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 1 صحیح است

محسوب می گردد- تعلق می گیرد.


13- به هنگام خروج از پارک چه اعمالی را باید انجام دهید؟

 1.  علاوه بر استفاده از راهنما با دست علامت دهید.
 2.  اقدام به کنترل آینه ها و زدن راهنمای سمت چپ و کنترل عبور و مرور و رعایت حق تقدم
 3.  اگر اتوموبیل دیگری در مقابل اتوموبیل شما پارک نشده به عقب برنگردید.
 4.  چنانچه لازم است سایر رانندگان آهسته برانند به آنها علامت دهید.

 

پاسخ صحیح سوال 13 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 2 صحیح است

اقدام به کنترل آینه ها و زدن راهنمای سمت چپ و کنترل عبور و مرور و رعایت حق تقدم


14- دور زدن در کدام یک از موارد زیر ممنوع است؟

 1.  پیچها – تقاطع ها
 2. سربالایی ها – تونل ها و پل ها
 3.  خط ممتد
 4. همه موارد

 

پاسخ صحیح سوال 14 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 4 صحیح است

همه موارد


 

15- تابلو به شکل مثلث متساوی الاضلاع نشسته بر روی یک رأس صرفا برای … می باشد.

 1.  بازدارنده
 2. رعایت حق تقدم
 3.  ایست
 4.  علامت دستوری

 

پاسخ صحیح سوال 15 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 2 صحیح است

رعایت حق تقدم


 

16- زمان رسیدن به محل تصادف چه اقداماتی را باید انجام داد؟

 1.  موتور اتوموبیل حادثه دیده را خاموش کرده و افراد زخمی را از داخل اتوموبیل خارج کرده و زخمی ها را با صحبت آرام نمایید.
 2. به محض رسیدن اتوموبیل دیگری ما به راه خود ادامه می دهیم.
 3.  اتوموبیل را از محل حادثه کنار بکشید.
 4. در صورت آتش سوزی با آب خاموش می کنیم.

 

پاسخ صحیح سوال 16 آزمون مقدماتی آیین نامه

گزینه 1 صحیح است

موتور اتوموبیل حادثه دیده را خاموش کرده و افراد زخمی را از داخل اتوموبیل خارج کرده و زخمی ها را با صحبت آرام نمایید.


 

 

پاسخ نامه آزمون مقدماتی آیین نامه بخش سوم

 • سوال اول گزینه 4 صحیح است
 • سوال دوم گزینه 1 صحیح است
 • سوال سوم گزینه 3 صحیح است
 • سوال چهارم گزینه 3 صحیح است
 • سوال پنجم گزینه 1 صحیح است
 • سوال ششم گزینه 4 صحیح است
 • سوال هفتم گزینه 4 صحیح است
 • سوال هشتم گزینه4 صحیح است
 • سوال نهم گزینه 2 صحیح است
 • سوال دهم گزینه 1 صحیح است
 • سوال یازدهم گزینه 2 صحیح است
 • سوال دوازدهم گزینه 1صحیح است
 • سوال سیزدهم گزینه 2 صحیح است
 • سوال چهاردهم گزینه 4صحیح است
 • سوال پانزدهم  گزینه2 صحیح است
 • سوال شانزدهم  گزینه 1 صحیح است

کدام مرحله از آزمون های آیین نامه سخت تر است ؟

سوالی که اکثر هنرجویان می پرسند این است که کدام مرحله از آزمون های آیین نامه سخت تر است معمولا هنرجویان اینگونه تصور می کنند که سوالات آیین نامه اصلی سخت تر از آزمون آیین نامه مقدماتی است دلیل آن هم می توان سوالات فنی باشد چرا که معمولا پاسخ به سوالات فنی کمی دشوار است و از نقاط ضعف متقاضیان گواهینامه رانندگی است .

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *