کدام یک از موارد زیر در خصوص حرکت با سرعت زیاد صحیح نمی باشد

5/5 - (1 امتیاز)

کدام یک از موارد زیر در خصوص حرکت با سرعت زیاد صحیح نمی باشد؟ این یکی از نمونه سوالات آیین نامه است که جهت دریافت پاسخ آن می‌توانید مطلب زیر از سایت مرسی تست را مطالعه فرمایید.

کدام یک از موارد زیر در خصوص حرکت با سرعت زیاد صحیح نمی باشد؟

 1. احتمال کشته شدن در تصادفات با سرعت‌های بالا بسیار زیاد می‌باشد
 2. کنترل وسیله نقلیه در سرعت‌های بالا بسیار سخت می‌باشد
 3. در سرعت‌های بالا زمان واکنش نسبت به خطرات بسیار افزایش می‌یابد
 4. صدمات و تلفات در تصادف با سرعت زیاد بسیار بیشتر است

پاسخ صحیح گزینه ۳ یعنی در صورت‌های بالا زمان واکنش نسبت به خطرات بسیار افزایش می‌یابد، است.

ما در مطلب زیر بخشی از نمونه سوالات آیین نامه را برای شما فراهم کرده‌ایم که در مورد سرعت‌های مجاز در معابر می‌باشد و به شما توصیه می‌کنیم که آنها را مطالعه فرمایید.

سوال ۱ – حداقل سرعت در آزادراه‌های درون شهری کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

 1. ۳۰ کیلومتر در ساعت
 2. ۵۰ کیلومتر در ساعت
 3. ۷۰ کیلومتر در ساعت
 4. ۶۰ کیلومتر در ساعت

پاسخ صحیح گزینه ۳

سوال ۲ – حداکثر سرعت خیابان شریان فرعی در شهرها کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

 1. ۵۰ کیلومتر در ساعت
 2. ۶۰ کیلومتر در ساعت
 3. ۷۰ کیلومتر در ساعت
 4. ۸۵ کیلومتر در ساعت

پاسخ صحیح گزینه ۱

سوال ۳ – حداقل میزان سرعت مجاز کلیه وسایل نقلیه در آزادراه‌های برون شهری کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

 1. ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت
 2. ۷۰ کیلومتر بر ساعت
 3. ۸۵ کیلومتر بر ساعت
 4. ۹۵ کیلومتر بر ساعت

پاسخ صحیح گزینه ۲

سوال ۴ – در مناطق مسکونی و آزادراه‌های برون شهری حداقل سرعت کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

 1. ۱۳۰ کیلومتر در ساعت
 2. ۷۰ کیلومتر در ساعت
 3. ۸۵ کیلومتر در ساعت
 4. ۹۵ کیلومتر در ساعت

پاسخ صحیح گزینه ۲

سوال ۵ – جاده‌های اصلی سرعت مجاز برای خودرو در روز و در شب حداکثر و به ترتیب کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

 1. ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت، ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت
 2. ۹۰ کیلومتر بر ساعت، ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت
 3. ۸۵ کیلومتر بر ساعت، ۹۵ کیلومتر بر ساعت
 4. ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت، ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت

پاسخ صحیح گزینه ۳

سوال ۶ – محدودیت‌های حرکت و سرعت در جاده‌ها به وسیله کدام یک از گزینه‌های زیر تعیین می‌گردد؟

 1. رانندگان
 2. علائم و تابلوها
 3. استفاده کنندگان از راه
 4. افراد صلاحیت‌دار

پاسخ صحیح گزینه ۲

سوال ۷ – حداکثر سرعت در آزادراه‌های برون شهری در مناطق غیر مسکونی برای انواع وانت بارها کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

 1. ۱۲۰ کیلومتر در ساعت
 2. ۱۲۵ کیلومتر در ساعت
 3. ۷۰ کیلومتر در ساعت
 4. ۹۵ کیلومتر در ساعت

پاسخ صحیح گزینه ۱

سوال ۸ – حداکثر سرعت در خیابان‌های شریان اصلی در شهرها و مناطق مسکونی کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

 1. ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 2. ۹۵ کیلومتر در ساعت
 3. ۶۰ کیلومتر در ساعت
 4. ۸۵ کیلومتر در ساعت

پاسخ صحیح گزینه ۳

سوال ۹ – حداکثر سرعت در بزرگراه‌های درون شهری کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

 1. ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 2. ۱۲۰ کیلومتر در ساعت
 3. ۱۱۰ کیلومتر در ساعت
 4. ۱۲۵ کیلومتر در ساعت

پاسخ صحیح گزینه ۱

سوال ۱۰ – حداکثر سرعت در شب‌ها در جاده‌های اصلی بیرون شهر کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

 1. ۸۵ کیلومتر در ساعت
 2. ۹۵ کیلومتر در ساعت
 3. ۶۵ کیلومتر در ساعت
 4. ۷۰ کیلومتر در ساعت

پاسخ سریع گزینه ۱

سوال ۱۱ – برای انواع سواری حداکثر سرعت در آزادراه‌های برون شهری کدام یک از گزینه‌های زیر است؟

 1. ۱۲۵ کیلومتر در ساعت
 2. ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 3. ۱۲۰ کیلومتر در ساعت
 4. ۹۰ کیلومتر در ساعت

پاسخ صحیح گزینه ۳

سوال ۱۲ – حداکثر سرعت در روز در جاده‌های اصلی کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

 1. ۱۲۰ کیلومتر در ساعت
 2. ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 3. ۱۱۰ کیلومتر در ساعت
 4. ۹۵ کیلومتر در ساعت

پاسخ صحیح گزینه ۴

سوال ۱۳ – حداقل سرعت در آزادراه‌های درون شهری کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

 1. ۵۰ کیلومتر در ساعت
 2. ۷۰ کیلومتر در ساعت
 3. ۳۰ کیلومتر در ساعت
 4. ۶۰ کیلومتر در ساعت

پاسخ صحیح گزینه ۲

سوال ۱۴ – خط عبوری که به منظور تغییر سرعت، انجام حرکات گردشی و یا افزایش ظرفیت راه در کنار خط عبور ایجاد می‌شود کدام یک از گزینه‌های زیر است؟

 1. خط ویژه
 2. خط تغییر سرعت
 3. خط کمکی
 4. خط ایست

پاسخ صحیح گزینه ۳

سوال ۱۵ – در بزرگراه‌های برون شهری و مناطق غیر مسکونی حداکثر سرعت برای انواع وانت بارها کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

 1. ۱۲۵ کیلومتر در ساعت
 2. ۱۲۰ کیلومتر در ساعت
 3. ۱۱۰ کیلومتر در ساعت
 4. ۱۳۰ کیلومتر در ساعت

پاسخ صحیح گزینه ۳

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *