سوالات آزمون کتبی موتور سیکلت کتاب جدید

Rate this post

سوالات آزمون کتبی موتور سیکلت کتاب جدید به همراه پاسخ صحیح سوالات موضوعی است که در این بخش سایت مرسی تست به آن پرداخته است و سعی در کمک به داوطلبین اخذ گواهینامه موتور سیکلت داشته است.

سوالات آزمون کتبی موتور سیکلت کتاب جدید

سوال اول: رانندگی با موتورسیکلت به چه چیزهایی نیاز دارد که بدون رعایت آن ها، رانندگی ایمن امکان پذیر نمی باشد؟

 1. آمادگی جسمانی
 2. مهارت کافی
 3. تمرکز
 4. همه موارد

پاسخ سوال گزینه: 4

سوال دوم: حداقل تجهیزات موتور سوار چیست؟

 1. کلاه ایمنی و چکمه
 2. کلاه ایمنی ، کاپشن ، شلوار مناسب ، دستکش و چکمه
 3. کاپشن ، شلوار مناسب و عینک
 4. عینک ، کلاه ایمنی ، دستکش و چکمه

پاسخ سوال گزینه: 2

سوال سوم: کدام نوع موتور سیکلت برای استفاده در جاده های صاف و آسفالت طراحی شده و داری چرخ های کوچک و بدنه اسپرت و فانتزی می باشد؟

 1. موتورکراس
 2.  تریل
 3. اسکوتر
 4. تورینگ

پاسخ سوال گزینه: 3

سوال چهارم: معمولاً کلیدهای چراغ های جلو در سمت … و کلیدهای چراغ های راهنما در سمت … فرمان می باشد؟

 1. راست – چپ
 2. چپ – راست
 3. چپ – چپ
 4. راست – راست

پاسخ سوال گزینه: 1

سوال پنجم: لرزش فرمان در سرعت های بالا نشانه چیست؟

 1. کم بودن باد تایرها
 2. زیاد بودن باد تایرها
 3. بالانس نبودن چرخ ها
 4. همه موارد

پاسخ سوال گزینه: 3

سوال ششم: انتقال نیرو در ترمز جلو توسط …. انجام می شود؟

 1. اهرم
 2. روغن ترمز
 3. سیم های فلزی
 4. پدال

پاسخ سوال گزینه: 3

سوال هفتم: ممکن است رانندگان پشت سر موتورسیکلت در روز، متوجه ترمز گرفتن موتورسیکلت نشوند، چه راه کاری پیشنهاد می کنید؟

 1. فشردن متناوب پدال ترمز
 2. روشن کردن راهنما
 3. فشردن پایدار پدال ترمز
 4. استفاده از بوق

پاسخ سوال گزینه: 1

سوال هشتم: کدام یک از موارد زیر در خصوص حمل ترک نشین صحیح می باشد؟

 1. ترک نشین نمی تواند در صورت لزوم با علامت دست به سایر خودرو ها علامت دهد.
 2. ترک نشین نباید با هماهنگی راننده پیاده یا سوار شود.
 3. ترک نشین نباید به تجهیزات موتور سواری (کلاه و لباس ) مجهز باشد.
 4. هر دو پای ترک نشین نباید همیشه روی جاپایی باشد

پاسخ سوال گزینه: 1

سوال نهم: در هنگام سر خوردن چرخ عقب موتور سیکلت باید فرمان را به کدام سمت حرکت داد؟

 1. مخالف جهت سر خوردن
 2. نباید فرمان را حرکت داد.
 3. به همان سمت و متناسب با سر خوردن
 4. فرمان را باید به صورت مستقیم

پاسخ سوال گزینه: 3

سوال دهم: برای افزایش توانایی های رانندگی موتور سیکلتی را باید چه ویژگی را انتخاب کنید؟

 1. وزن آن متناسب با قدرت بدنی شما باشد.
 2. سبک باشد.
 3. در کاربرد های عادی از صد و بیست کیلو سنگین تر نباشد.
 4. سرعت بالایی نداشته باشد

پاسخ سوال گزینه: 1

سوال یازدهم: لباس موتور سوار بهتر است از چه رنگی باشد؟

 1. رنگ تیره
 2. مهم نیست
 3. رنگ روشن
 4. ترکیبی از رنگ های مختلف

پاسخ سوال گزینه: 3

سوال دوازدهم: رانندگی با موتور سیکلتی که پلاک نداشته چگونه است؟

 1. در معابر روستایی مانعی ندارد
 2. در معابر شهری مانعی ندارد
 3. ممنوع است مگر با مجوز از شهرداری
 4. ممنوع است

پاسخ سوال گزینه: 4

سوال سیزدهم: ابعاد مناسب موتور سیکلت چگونه تعیین می شود؟

 1. ارتفاع نشیمن گاه کمتر از یک متر باشد.
 2. حداقل نوک انگشتان پا باید با زمین تماس داشته باشد.
 3. تنها اگر یکی از پاها بتواند زمین را لمس کند کافی است.
 4. وقتی زین موتور سیکلت بین پاها قرار دارد ، هر دو پا باید به طور کامل روی زمین باشد

پاسخ سوال گزینه: 4

سوال چهاردهم: عبور موتور سیکلت و موتور گازی و دوچرخه سوار از پیاده رو وسط دسته جات و بازار …………؟

 1. مجاز است
 2. ممنوع است
 3. در صورت خلوت بودن مجاز است
 4. سرعت کم و احتیاط مجاز است

پاسخ سوال گزینه: 2

سوال پانزدهم: باربند در عقب موتور سیکلت به چه منظوری استفاده می شود؟

 1. جهت نشستن کودکان
 2. جهت قراد دادن و بستن بار اضافی
 3. جهت نشستن سرنشین اضافی
 4. جلوگیری از آسیب موتور سیکلت هنگام تصادف

پاسخ سوال گزینه: 2

سوال شانزدهم: اگرهنگام رانندگی بوی بنزین را از موتور سیکلت احساس کردید کدام یک از موارد زیر را باید رعایت کنید؟

 1. بوی بنزین شدید مشکلی پیش نمی آورد
 2. با احتیاط رانندگی می کنیم
 3. توقف نموده تا بودی بنزین از بین برود
 4. توقف نموده و مسئله را کاملا بررسی می نماییم

پاسخ سوال گزینه: 4

سوال هفدهم: چه زمانی تایر موتورسیکلت نیاز به تعویض دارد؟

 1. ارتفاع آج به کمتر از ۱ میلیمتر برسد
 2. ارتفاع آج به کمتر از ۲ میلیمتر برسد
 3. ارتفاع آج به کمتر از ۳ میلیمتر برسد
 4. هر سال یکبار

پاسخ سوال گزینه: 1

سوال هجدهم: برای سبقت از موتورسیکلت و دوچرخه کدام گزینه باید در نظر گرفته شود؟

 1. فضای کمتری برای وسیله نقلیه در نظر گرفته شود.
 2. با سرعت بیشتری سبقت می گیریم.
 3. فضای بیشتری برای وسیله نقلیه در نظر می گیریم.
 4. با بوق زدن راه را باز می کنیم.

پاسخ سوال گزینه: 3

سوال نوزدهم: هنگام گردش و تغییر مسیر با موتورسیکلت در راهی که دارای خط کشی است، از چه فاصله ای باید راهنما زد؟

 1. ۱۰۰ متری
 2. ۱۵۰ متری
 3. ۷۰ متری
 4. ۳۰ متری

پاسخ سوال گزینه: 1

سوال بیستم: به هنگام موتور سواری چه زمانی می توانید از موبایل استفاده کنید؟

 1. نیاز به انجام تلفن ضروری باشد.
 2. وسیله نقلیه دارای دنده اتوماتیک باشد.
 3. مهارت کافی داشته و فرمان را با یک دست بگیرید.
 4. هیچ وقت

پاسخ سوال گزینه: 4

سوال بیست و یکم: حمل بار به معنای اصطلاحی آن برای موتورسیکلت …. ؟

 1. مجاز است
 2. مجاز نیست
 3. در حد متعارف مجاز است
 4. قانونی برای آن تعریف نشده است

پاسخ سوال گزینه: 2

سوال بیست و دوم: حرکت گروهی موتورسیکلت ها در معابر شهری چگونه می باشد؟

 1.  مجاز است
 2.  ممنوع است
 3. با رعایت قوانین مجاز است
 4. در شب مجاز است

پاسخ سوال گزینه: 2

سوال بیست و سوم: وظیفه سیم ترمز چیست؟

 1. حرکت موتور
 2. روشن کردن چراغ ترمز
 3. انتقال نیرو
 4.  همه موارد

پاسخ سوال گزینه: 3

سوال بیست و چهارم: در هنگام سر خوردن چرخ عقب موتور سیکلت به هر سمت، فرمان را باید چگونه بگیریم؟

 1. به همان سمت سر خوردن بگیرید
 2. به سمت مخالف سر خوردن بگیرید
 3. رها کرد و ترمز گرفت
 4. فرمان را باید محکم گرفت

پاسخ سوال گزینه: 1

سوال بیست و پنجم: قبل از ترک موتور سیکلت باید از چه چیزهایی اطمینان پیدا کنیم؟

 1. موتور سیکلت در دنده یک قرار گرفته باشد
 2. چرخ جلو قفل شده باشد
 3.  سوئیچ را برداشته باشید
 4.  همه موارد

پاسخ سوال گزینه: 4

سوال بیست و ششم: بیشترین نوع آلودگی وسایل نقلیه موتوری کدام است؟

 1.  آلودگی دیداری
 2. آلودگی شنیداری
 3. آلودگی هوا
 4. همه موارد

پاسخ سوال گزینه: 3

سوال بیست و هفتم: هنگام کچ کردن موتور سیکلت به منظور عبور از پیچ ها، سطح اتکا چه تغییری می یابد و سرعت را باید چه کار کرد؟

 1. افزایش – کاهش
 2. کاهش – افزایش
 3. کاهش – کاهش
 4. افزایش – افزایش

پاسخ سوال گزینه: 3

سوال بیست و هشتم: انتقال نیرو در ترمز جلو توسط چه چیزی انجام می شود؟

 1. اهرم
 2.  روغن ترمز
 3.  سیم های فلزی
 4.  پدال

پاسخ سوال گزینه: 3

سوال بیست و نهم: در رانندگی در روز و هوای مه آلود چه کار باید انجام داد؟

 1. از نور بالا استفاده کرد
 2. از نور پایین استفاده کرد
 3. از چراغ های راهنما استفاده کرد
 4. چراغ ها باید خاموش باشند

پاسخ سوال گزینه: 2

سوال سی ام: روغن در موتور چه وظیفه ای دارد؟

 1. روان نمودن حرکت قطعات
 2. خنک کاری
 3. تمیز نمودن بلوک موتور
 4. همه موارد

پاسخ سوال گزینه: 4

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *