هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف

5/5 - (1 امتیاز)

هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف … برای مشاهده ی سوال کامل این سوال از نمونه سوالات آیین نامه می توانید به ادامه ی مطالب از سایت مرسی تست مراجعه فرمایید.

هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به یک تقاطع هم عرض برخورد کنند، حق تقدم عبور با کدام وسیله ی نقلیه می باشد؟

  1. وسیله ای که دارای سرنشین بیشتری می باشد
  2. خودرویی که در سمت راست وسیله ی نقلیه ی دیگر است
  3. خودرویی که به سمت راست گردش می کند
  4. خودرویی که دارای شتاب و سرعت بیشتری می باشد

پاسخ صحیح گزینه ی ۲ یعنی خودرویی که در سمت راست وسیله ی نقلیه ی دیگر است، می باشد.

مباحث مربوط به حق تقدم در عبور و مرور

حق تقدم به معنای اولویت عبور وسیله ی نقلیه بر وسایل نقلیه ی دیگر یا عابران پیاده و بر عکس می باشد. به این معنا که اگر چند وسیله ی نقلیه بخواهند به صورت هم زمان از یک تقاطع عبور کنند، قطعا با هم برخورد خواهند کرد. از این رو قوانین و مقررات خاصی برای تقدم عبور وسایل نقلیه نسبت به هم وضع گردیده است که رانندگان موظف هستند آن ها را رعایت فرمایند.

بر اساس ماده ی ۱۳۷ آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی:

حق تقدم وسایل نقلیه در تقاطع ها و میدان هایی که دارای علامت های راهنمایی و رانندگی نیستند به صورت زیر اعلام می گردد:

اگر تقاطع هم عرض باشد و دو وسیله ی نقلیه که روبروی یکدیگر هستند بخواهند وارد خیابان واحدی شوند، حق تقدم با خودرویی می باشد که به سمت راست گردش می کند.

هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به یک تقاطع هم عرض برسند، حق تقدم با آن خودرویی است که در سمت راست خودروی دیگر وجود دارد.

در هنگام ورود به میدان، حق تقدم با خودروهایی است که در میدان وجود دارند.

در سه راهی ها حق تقدم با خودرویی است که به صورت مستقیم حرکت می کند حتی اگر عرض خیابان آن کمتر باشد.

بر أساس ماده ی ۱۳۸ آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی:

در برخورد راه اصلی با راه فرعی، حق تقدم با خودروهایی است که در راه اصلی رفت و آمد دارند. رانندگان اگر میخواهند از راه فرعی وارد راه اصلی شوند، ابتدا باید بایستند و با بررسی اطراف خود و رعایت احتیاط کامل وارد راه اصلی شوند.

در برخورد راه اصلی با راه فرعی با تابلو مشخص شده است یا خیابان دارای عرض بیشتری است.

بر أساس ماده ی ۱۳۹ آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی:

رعایت موارد گفته شده در ماده ی ۱۳۸ برای خودروهایی که از شانه ی راه، گاراژ، کوچه، تعمیرگاه و … می خواهند وارد راه اصلی شوند باید رعایت گردد.

بر أساس ماده ۱۴۰ آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی:

وسیله ی نقلیه ای که در مسیر خود در حال حرکت می باشد نسبت به وسایل نقلیه ای که متوقف هستند، یا می خواهند شروع به حرکت کنند و یا در حال گردش و دور زدن هستند، حق تقدم دارد.

بر اساس ماده ی ۱۴۱ آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی:

در گذرگاه های عابر پیاده که چراغ راهنمایی و رانندگی وجود ندارد، همیشه حق تقدم با عابرین پیاده است.

بر أساس ماده ی ۱۴۲ آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی:

در خیابان ها یا تقاطع ها، اگر خودرویی بخواهد به سمت چپ گردش کند، حق تقدم با آن خودرویی است که در مسیر مستقیم در حال حرکت است.

در هنگام پارک کردن در کنار خیابان، حق تقدم با خودرویی می باشد که با دنده ی عقب مشغول پارک است.

بر أساس ماده ی ۱۴۳ آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی:

در خیابان هایی که مسیرهای حرکت خودروهای بر اثر موارد مختلفی از جمله توقف خودروهای دیگر، عملیات عمرانی و حفاری راه ها، وجود مصالح ساختمانی و … بسته شده است یا فضای کافی برای عبور نیست، حق تقدم با آن خودرویی می باشد که مسیر روبرویش باز است یا فضای بیشتری برای عبور کردن دارد.

بر أساس ماده ی ۱۴۴ آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی:

در جاده های کوهستانی یا خیابان هایی که مشابه جاده های کوهستانی هستند و دارای شیب می باشند و عبور از آن ها بسیار مشکل است، خودروهایی که در سراریزی هستند باید به کناره ی راه بروند و راه را برای خودروهایی که در سربالایی هستند باز کنند و به آن ها اجازه ی عبور دهند.

اگر یک طرف راه به پرتگاه ختم شده باشد، حق تقدم با خودرویی است که در سمت پرتگاه می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *