کدام تابلو درباره حق تقدم عبور نمی باشد

5/5 - (1 امتیاز)

کدام تابلو درباره حق تقدم عبور نمی باشد، در این بخش با مرسی تست شما تمامی نکات در خصوص این مورد را خواهید آموخت.

برای اینکه بتوانید به این سوال، کدام تابلو درباره حق تقدم عبور نمی باشد؟ پاسخ دهید باید اول درخصوص اینکه کدام تابلو در مورد حق تقدم است آگاهی داشته باشید.

تابلو های حق تقدم

لوزی(مربع) نشسته روی یک راس : شروع و پایان حق تقدم مسیر را نشان می دهد.

لوزی(مربع) نشسته روی یک راس                     لوزی(مربع) نشسته روی یک راس

مثلث متساوی الاضلاع (نشسته روی یک راس) صرفاً برای رعایت حق تقدم در مسیر ها استفاده می شود.

مثلث متساوی الاضلاع (نشسته روی یک راس)                          مثلث متساوی الاضلاع (نشسته روی یک راس)2

حق تقدم در تقاطع دارای تابلو

در صورتی که تقاطع دارای چراغ راهنما باشد باید بر اساس آنچه در مبحـث چراغ های راهنمایی و رانندگی بیان گردید عمل شود.

به یاد داشته باشید حتی اگر تقاطع دارای چراغ راهنمایی و رانندگی بوده مسیر عبور برای شما باز باشد قبل از رسیدن به تقاطع سرعت خود را کاهش دهید؛ ابتدا به چپ و سپس به راست تقاطع نگاه کنید؛ در صورتی که خودرویی به تقاطع وارد نمی شود پس از اطمینان کامل از عدم وجود خطر از تقاطع عبور نمایید.

در صورتی که تقاطع فاقد چراغ راهنما بوده ولی دارای تابلو رعایت حق تقدم باشد باید ابتدا خودروهایی که آنها فاقد تابلوی مذکور مسیر نموده باشد، عبور کنند. خودروهایی که در مسیر عبوری آنها تابلو رعایت حق تقدم وجود دارد ، سپس عبور نمایند.

همچنین اگر تقاطع دارای تابلو ایست باشد، خودروهایی که در مسیر آنها تابلوی مذکور وجود دارد باید قبل از تقاطع در صورت داشتن خط ایست پشت خط ایست توقف نموده و به سایر خودروها اجازه عبور با رعایت احتیاط عبور نمایند.

نمونه سوالات حق تقدم در آیین نامه

وسیله نقلیه ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است نسبت به وسیله متوقفی که در حال شروع به حرکت به جلو میباشد…..؟

 1. حق تقدم عبور ندارد.
 2. حق تقدم عبور دارد.
 3. در صورت داشتن سرعت حق تقدم عبور دارد.
 4. در صورت زدن چراغ راهنما حق تقدم عبور دارد.

پاسخ صحیح گزینه دو

مفهوم شکل زیر چیست؟

 رانندگان باید از سرعت خود کاسته و با رعایت احتیاط و حق تقدم عبور وارد راه اصلی شوند.

 1. در خط توقف رانندگان باید توقف کامل نمایند و سپس با کنند رعایت احتیاط عبورکنند
 2. خط مقطع – رانندگان سرعت خود را کاهش داده و به راست گردش کنند.
 3. رانندگان با سرعت و رعایت حق تقدم عبور کنند
 4. خط توقف منقطع رانندگان باید از سرعت خود کاسته و با رعایت احتیاط و حق تقدم عبور وارد راه اصلی شوند.

پاسخ صحیح گزینه چهار

مفهوم شکل مقابل چیست؟

خط ممتدایست

 1. خط ایست رانندگان باید سرعت خود را به آرامی کاهش داده و سپس توقف نمایند.
 2. خط توقف منقطع رانندگان باید از سرعت خود کاسته و با رعایت احتیاط و حق تقدم عبور وارد راه اصلی شوند
 3. خط توقف رانندگان باید توقف کامل نمایند و سپس با رعایت احتیاط خاموش کردن آتش در خیابان قرار گرفته اند. عبور نمایند.
 4. خط ممتد ایست معمولاً در تقاطع ها کشیده میشود و برای رانندگانی که بار یا مسافر گرفته مجاز است.

پاسخ صحیح گزینه چهار

کدام تابلو درباره حق تقدم عبور نمی باشد؟

 

پاسخ صحیح گزینه چهار

در راه هایی که مسیر حرکت وسایل نقلیه به علت عملیات حفاری بسته باشد،.حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که…..؟

 1. مسیر عبور آنها بسته باشد.
 2. مسیر عبور آنها باز و دارای موانع ثابتی باشد.
 3. مسیر عبور آنها باز و یا سهم عبور بیشتری دارا می باشد.
 4. مسیر عبور آنها باز و یا سهم عبور کمتری دارا می باشد.

پاسخ صحیح گزینه سه

در سه راهه ها حق تقدم عبور با وسیله ای است که…..؟

 1. راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد.
 2. به سمت راست گردش میکند
 3. به طور مستقیم و در مسیر مجاز حرکت می کند.
 4. به سمت چپ در حال گردش است.

پاسخ صحیح گزینه سه

کدام مورد زیر از عوامل افزایش ایمنی در شبکه معابر و راه های کشور می باشد؟

 1. تغییر ناگهانی مسیر حرکت به چپ در راه های فاقد خط کشی
 2. حرکت با سرعتی بیش از سرعت تعیین شده در شبکه راه ها
 3. تغییر ناگهانی مسیر حرکت به راست در راههای فاقد خط کشی
 4. رعایت حق تقدم عبور هنگام رانندگی

پاسخ صحیح گزینه چهار

این تابلو بیانگر چیست؟

 1. حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است.
 2. حق تقدم عبور با شما
 3. جاده دو طرفه
 4. عبور از هر دو سمت مجاز

پاسخ صحیح گزینه یک

داوطلبان گرامی شما می توانید با خواندن نمونه سوالات آیین نامه مهارت و آمادگی خود را برای آزمون بالا ببرید، این نمونه سوالات به شما کمک می کنند تا بار اول در آزمون قبول شوید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *