رانندگان کلیه وسایل نقلیه موظفند از کدام خط عبور راه حرکت نمایند

5/5 - (1 امتیاز)

رانندگان کلیه وسایل نقلیه موظفند از کدام خط عبور راه حرکت نمایند؟ این یکی از نمونه سوالات آیین نامه پر  تکرار می‌ باشد که شما می‌توانید پاسخ آن ها را در ادامه ی مطالب زیر از سایت مرسی تست مطالعه فرمایید.

رانندگان کلیه وسایل نقلیه موظفند از کدام خط عبور راه حرکت نمایند؟

رانندگان کلیه وسایل نقلیه موظف اند از خط عبور یا مسیر عبوری سمت راست راه  خود حرکت کند به جز موارد زیر:

  • هنگام سبقت گرفتن از وسیله نقلیه جلویی باید از سمت چپ راه این کار را انجام دهند.
  • هنگامی که سمت راست راه به هر علتی بسته شده و یا امکان عبور وجود نداشته باشد باید از مسیر سمت چپ استفاده نمایند.
  • هنگام گردش به چپ نیز باید از راه سمت چپ استفاده نمایند.

مقررات راهنمایی و رانندگی مربوط به مسیر و جهت عبور رانندگان وسیله نقلیه

طبق ماده ۱۱۹ قوانین آیین نامه راهنمایی و رانندگی: در راه‌ هایی که خط کشی وجود دارد، وسایل نقلیه باید در بین خطوط حرکت کنند و از آن خارج نشوند و در صورت نیاز به خروج و تغییر حرکت خود، احتیاط کامل را رعایت کنند و ابتدا با زدن چراغ راهنمایی و علامت دادن به سایر رانندگان وسایل نقلیه، و همچنین با رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه‌ ای که در خطوط کناری در حال تردد هستند، وارد خط‌ های عبوری دیگر شوند.

در راه‌ هایی که خط کشی وجود نداشته باشد، هرگونه تغییر مسیر حرکت به سمت چپ یا راست ممنوع می‌ باشد، مگر با رعایت احتیاط کامل و آگاه کردن دیگر رانندگان و هم چنین رعایت حق تقدم عبوری برای وسایل نقلیه که در سمت مجاور در حال حرکت می‌ باشند.

هم چنین تجاوز از وسایل نقلیه به مسیر مخالف ممنوع می‌ باشد مگر در مواردی که سبقت مجاز اعلام شده باشد.

طبق ماده ۱۲۰ قوانین آیین نامه راهنمایی و رانندگی: رانندگی در بخش وسط راه‌ هایی که به وسیله خط کشی یا علائم دیگر به سه قسمت تقسیم شده‌ اند، به جز برای سبقت گرفتن یا گردش به سمت چپ، بر حسب مورد با رعایت علایم و مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوع می‌ باشد.

طبق ماده ۱۲۱ قوانین آیین نامه راهنمایی و رانندگی: در راه‌ هایی که به وسیله علایمی مانند خط‌کشی‌ های ممتد و یا دو خط ممتد و یا وجود موانع فیزیکی به دو قسمت تقسیم شده‌ اند، رانندگان باید از سمت راست راه حرکت کنند و حق ندارند از روی آن ها عبور کنند.

در برخی از بخش‌ هایی از راه که یک خط از دو خط ممتد به خط بریده تبدیل شده است، رانندگانی که در سمت خط بریده قرار دارند می‌ توانند سبقت بگیرند یا به سمت چپ گردش کنند. هم چنین باید طول خط بریده و قوانین و مقررات سبقت و گردش رعایت شود.

طبق ماده ۱۲۲ قوانین آیین نامه راهنمایی و رانندگی: در راه‌ های یک طرفه رانندگان وسایل نقلیه باید در جهت و مسیر خود عبور کنند و حرکت خلاف مسیر تعیین شده ممنوع اعلام شده است.

طبق ماده ۱۲۳ قوانین آیین نامه راهنمایی و رانندگی: در میدان‌ هایی که به وسیله علائمی مانند خط‌کشی‌ ها و یا وجود موانع فیزیکی مشخص شده‌ اند، رانندگان وسایل نقلیه باید از سمت راست آن ها گردش کنند و حرکت در خلاف جهت تعیین شده ممنوع اعلام شده است، مگر آنکه به وسیله علائم دیگری عبور از سمت چپ راه مجاز اعلام شده باشد.

طبق ماده ۱۲۴ قوانین آیین نامه راهنمایی و رانندگی: در راه‌ هایی که عبور وسایل نقلیه کند رو مجاز اعلام شده است، رانندگان این گونه وسایل باید از اولین خط عبور سمت راست یا محل‌ هایی که برای عبور آن ها تعیین شده است حرکت کنند.

طبق ماده ۱۲۵ قوانین آیین نامه راهنمایی و رانندگی: هنگامی که وسیله نقلیه ای از روبروی وسیله نقلیه دیگر در جهت مخالف آن در حال حرکت است، راننده هر یک از وسایل نقلیه باید تا حد امکان در سمت راست راه مربوط به خود قرار بگیرند و در صورت لزوم به حاشیه بخش سواره رو در جهت خود نزدیک بشوند.

اگر در انجام این کار مانعی وجود داشته باشد و یا وسایل نقلیه دیگری مانع از حرکت او شوند، باید سرعت خود را کم کند و در صورت لزوم بایستد، تا به وسیله نقلیه جهت مقابل اجازه دهد که عبور کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *