به همراه چراغ چشمک زن قرمز معمولا کدام تابلوی راهنمایی و رانندگی نصب می گردد؟

5/5 - (1 امتیاز)

شاید برایتان سوال پیش آمده باشد که به همراه چراغ چشمک زن قرمز معمولا کدام تابلوی راهنمایی و رانندگی نصب می گردد؟ پاسخ این سوال از نمونه سوالات آیین نامه در ادامه ی مطالب سایت مرسی تست آورده شده. پس با ما همراه باشید.

به همراه چراغ چشمک زن قرمز معمولا کدام تابلوی راهنمایی و رانندگی نصب می گردد؟

  1. گردش به چپ ممنوع
  2. فقط عبور مستقیم
  3. فقط عبور به راست مجاز
  4. ایست یا رعایت حق تقدم

پاسخ صحیح گزینه ی ۴ یعنی ایست یا رعایت حق تقدم می باشد.

آنقدر چراغ های راهنمایی را هر روز دیده ایم که به مفهوم آن ها فکر نمی کنیم. آن ها جزو قسمت های عادی روزانه ی ما شده اند و ممکن است فراموش کرده باشیم که زمانی وجود داشته باشند. ما در مطلب زیر سعی کرده ایم به أنواع و مفهوم چراغ های راهنمایی بپردازیم.

أنواع چراغ های راهنمایی و رانندگی و مفهوم هر یک از آن ها

چراغ های راهنمایی که به رنگ قرمز هستند همیشه به معنای توقف می باشند، یعنی اینکه پشت خط توقف منتظر بمانید یا از تقاطع عبور نکنید و بایستید.

چراغ قرمز به معنای ایست: رانندگان هنگام مواجه شدن با این چراغ باید قبل از رسیدن به خط ویژه ایست، توقف کنند و منتظر بمانند تا چراغ سبز شود و زمانی می توانند حرکت کنند که تقاطع از وسایل نقلیه تخلیه شده باشد. (این مطلب را شما می توانید در صفحه ی ۱۴ کتاب آیین نامه بیابید.)

چراغ های راهنمایی با نور زرد به معنای احتیاط و در صورت لازم توقف است. اگر آنقدر به نقاطع نزدیک هستید که می توانید از آن عبور کنید پس همین کار را کنید، در غیر این صورت پشت خط ایست، توقف کنید.

چراغ زرد به معنای احتیاط: رانندگانی که این چراغ را مشاهده می کنند، نباید از چراغ ایست یا از تراز چراغ راهنمایی و رانندگی بگذرند و تنها در صورتی می توانند از آن عبور کنند که به خط ایست یا چراغ راهنمایی و رانندگی بسیار نزدیک باشند. (صفحه ی ۱۴ کتاب آیین نامه)

چراغ راهنمایی رنگ سبز به معنای عبور از تقاطع با احتیاط می باشد.

چراغ سبز به معنای عبور: رانندگانی که با این چراغ روبرو می شوند می توانند از تقاطع عبور کنند، مگر اینکه گردش به وسیله ی علایم دیگری ممنوع اعلام شده باشد. (صفحه ی ۱۳ کتاب آیین نامه)

چراغ های چشمک زن معمولا برای چه نصب می گردد؟

رانندگان وسایل نقلیه باید با دیدن چراغ های چشمک زن از گذرگاه و تقاطع با احتیاط کامل و سرعت پایین عبور کنند. این چراغ ها معمولا در محل برخورد راه اصلی با راه فرعی مورد استفاده قرار می گیرد.

چراغ چشمک زن قرمز برای ایست و عبور: رانندگان وقتی این چراغ را می بینند نباید از خط ایست عبور کنند، در صورتی که خط ایست وجود نداشته باشد باید پشت تراز چراغ راهنمایی و رانندگی توقف کنند و بعد از اطمینان از نبودن خطر و تصادف به مسیر خود ادامه دهند. همین کار در هنگام دیدن تابلوی ایست نیز باید انجام شود.

به همراه چراغ چشمک زن قرمز معمولا تابلوی راهنمایی و رانندگی ایست نصب می شود و در محل برخورد راه فرعی با راه اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. (صفحه ی ۱۴ کتاب آیین نامه)

برخی از چراغ های راهنمایی و رانندگی دارای یک فلش یا پیکان به سمت راست یا چپ هستند. اما می دانید مفهوم آن ها چیست؟

وجود پیکان سبز به این معناست که شما فقط می توانید در همان جهت بچرخید و حرکت کنید.

وجود پیکان قرمز به این معناست که ترافیک منتظر چرخاندن می باشد و باید پشت خط ایست منتظر بمانید تا پیکان به رنگ سبز شود یا ناپدید شود، حتی اگر ترافیکی در جاده ها نباشد.

اگر چراغ راهنمایی رنگ قرمز با پیکان سمت راست سبز ترکیب شده باشد به این معناست که شما نباید مستقیم پیش روید یا به چپ بپیچید، ولی به راست مشکلی ندارد.

ترکیب چراغ راهنمایی قرمز با پیکان سمت راست قرمز به این معناست که شما نباید به سمت راست بپیچید، بلکه می توانید مستقیم به جلو بروید یا به سمت چپ گردش کنید.

ترکیب چراغ رنگ قرمز با فلش چشمک زن زرد به این معناست که ممکن است شما پیش بروید اما هنگام برخورد با عابر پیاده که در حال عبور از خیابان است باید راه را به او بدهید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *