آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

Rate this post

آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

آزمون نهایی آیین نامه رانندگی مرحله پایانی از بخش تئوری برای گرفتن گواهی نامه است همان طور که می دانید گرفتن گواهی نامه سه مرحله دارد :

 1. نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی
 2. آزمون نهایی آیین نامه رانندگی
 3. امتحان شهری رانندگی

هنرآموزان پس از کسب نمره لازم در امتحان آیین نامه مرحله اول باید در  آزمون نهایی آیین نامه رانندگی نمره قبولی را کسب کنند . اما به علت سخت تر شدن در این مرحله هنرآموزان با مشکل مواجه می شوند سایت questions-driving-regulations به شما کمک می کند تا به راحتی و با بالاترین نمره در آزمون های آیین نامه قبول شوید.

تیم ما کامل و جامع ترین نمونه سوالات آیین نامه را گردآوری کرده است و به شما این مژده را می دهیم که ما تضمین می کنیم بدون خواندن کتاب و فقط با 30 دقیقه مطالعه می توانید در آزمون راهنمایی و رانندگی قبول شوید.

تنها با 30 دقیقه دانلود مطالعه بسته طلایی می توانید نمره 30 بگیرید چرا که نزدیک به 100 در 100 سوالات بسته طلایی در آزمون اصلی آیین نامه آمده است.

 

آزمون نهایی آیین نامه رانندگی
آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

در ادامه تعدادی از نمونه سوالات ایین نامه اصلی برای شما گردآوری کرده ایم لازم به ذکر است سوالاتی که در این صفحه مشاهده می کنید برای قبولی کافی نمی باشد .

آزمون نهایی آیین نامه رانندگی قسمت اول

در این قسمت 15 نمونه سوال آزمون نهایی آیین نامه رانندگی به همراه جواب می توانید به صورت رایگان مطالعه کنید .

 

1- کدامیک از پاسخ های زیر در خصوص نقص در سیستم جلو بندی و یا شکستگی آن صحیح می باشد؟

 1.  تایر های عقب خودرو ساییده میشود.
 2.  مصرف سوخت افزایش میابد.
 3.  هدایت و کنترل خودرو از دست راننده خارج میشود.
 4.  رادیاتور خودرو جوش می آورد.

 

پاسخ صحیح سوال 1 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 3 صحیح است

هدایت و کنترل خودرو از دست راننده خارج میشود.


2- کدامیک از موارد زیر در خصوص عبور از روی خط آهن صحیح میباشد؟

 1.  در حین عبور از خط آهن بایستی دنده خودرو را از دنده سبک به دنده سنگین تغییر داد.
 2.  در حین عبور از خط آهن بایستی از تعویض دنده خودداری نمود.
 3.  در حین عبور از خط آهن دنده خودرو را از دنده سنگین به دنده سبک تغییر داد.
 4.  قبل از رسیدن به خط آهن باید سرعت را افزایش داده و با سرعت از خط آهن عبور نمود.

 

پاسخ صحیح سوال 2 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

در حین عبور از خط آهن بایستی از تعویض دنده خودداری نمود.


3- معیوب بودن سیستم تعلیق یک خودرو موجب میشود … ؟

 1. افزایش آلایندگی گازهای خروجی از موتور میشود.
 2. فرمان پذیری و سیستم هدایت خودرو دچار اختلال شود.
 3. آب رادیاتور جوش بیاورد.
 4. روغن موتور به مرور زمان کاهش یابد.

 

پاسخ صحیح سوال 3 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

فرمان پذیری و سیستم هدایت خودرو دچار اختلال شود.


4- دو برخورد با مصدوم بیهوش، مهم ترین اقدام کدام است؟

 1.  با کشیدن پتو بدن او را گرم نگه داریم.
 2.  دادن مایعات و نوشیدنی گرم.
 3.  باز کردن راه هوایی تنفس.
 4.  مصدوم را با تکان دادن بدنش به هوش آورید.

 

پاسخ صحیح سوال 4 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 3 صحیح است

باز کردن راه هوایی تنفس.


 

5- شما به دنبال یک وسیله نقلیه دیگر بر روی یک جاده خیس رانندگی می کنید، فاصله زمانی بین شما و اتومبیل جلویی چقدر باید باشد؟

 1.  دو ثانیه
 2.  چهار ثانیه
 3.  شش ثانیه
 4.  هشت ثانیه

 

پاسخ صحیح سوال 5 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

چهار ثانیه


6 -کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

 1.  باز کردن درهای وسیله نقلیه پیش از توقف کامل مجاز نیست.
 2.  عبور وسایل نقلیه از پیاده روها مجاز است.
 3.  اجازه رانندگی به شخص فاقد گواهینامه مجاز است.
 4.  2 توقف در 10 متری ورودی بیمارستان ها مجاز است.

 

پاسخ صحیح سوال 6 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 1 صحیح است

باز کردن درهای وسیله نقلیه پیش از توقف کامل مجاز نیست.


 

7- دو کدامیک از موارد زیر بوق زدن مجاز است؟

 1.  صدا زدن افراد
 2.  سبقت مجاز در روز
 3.  اعلام حضور و باز کردن در منزل
 4.  خداحافظی

 

پاسخ صحیح سوال 7 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

سبقت مجاز در روز


8- در گذرگاه پیاده که فاقد چراغ راهنمایی و رانندگی است حق تقدم عبور با کدام است؟

 1.  وسیله نقلیه در حال حرکت
 2.  پیادگان
 3.  وسیله نقلیه در حال گردش
 4.  وسیله نقلیه ای که متوقف شده است.

 

پاسخ صحیح سوال 8 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

پیادگان


 

 

9- چرا رانندگی در شب مشکل تر است؟

 1.  وجود میدان دید طبیعی و کمتر
 2.  عدم تشخیص فاصله و سرعت وسایل نقلیه
 3.  کم شدن تشخیص عابر پیاده
 4.  همه موارد

پاسخ صحیح سوال 9 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 4 صحیح است

همه موارد


10- برای استفاده از ترمز در حین رانندگی بهتر است؟

 1.  پا همواره آماده برای ترمز گرفتن باشد.
 2.  تمام کف پا را روی پدال ترمز قرار دهید.
 3.  پاشنه پا را روی کف اتومبیل گذاشته و با پنجه پدال ترمز را فشار دهید.
 4.  با کف پا ترمز را به آهستگی فشار داده و همزمان کلاچ بگیرید.

پاسخ صحیح سوال 10 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 3 صحیح است

پاشنه پا را روی کف اتومبیل گذاشته و با پنجه پدال ترمز را فشار دهید.


 

11- یکی از راه های کاهش مصرف سوخت کدام است؟

 1. حرکت با سرعت زیاد
 2.  عدم تنظیم موتور
 3.  تنظیم باد تایر ها
 4.  باز کردن ترموستات خودرو در تابستان

پاسخ صحیح سوال 11آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 3 صحیح است

تنظیم باد تایر ها


12- گواهینامه رانندگی را بنا به درخواست چه کسی باید ارائه نمود؟

 1. مکانیک
 2. بازرس اتومبیل
 3. پلیس ترافیک
 4.  مأمور کنترل راه

پاسخ صحیح سوال 12آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 3 صحیح است

پلیس ترافیک


 

13- خستگی و خواب آلودگی راننده چه تأثیری بر رانندگی وی دارد؟

 1.  افزایش توجه به رانندگی
 2.  افزایش سرعت تصمیم گیری در هنگام بروز خطر
 3.  شناسایی صحیح وضعیت رانندگی سایر رانندگان
 4.  کاهش هوشیاری و سرعت واکنش فرد

پاسخ صحیح سوال 13آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 4 صحیح است

کاهش هوشیاری و سرعت واکنش فرد


 

14- تنها زمانی می توانید از تلفن همراه در رانندگی استفاده کنید که … ؟

 1.  در یک محل و مکان امن توقف کرده باشید.
 2.  وسیله نقلیه شما دارای دنده اتوماتیک باشد.
 3.  فرمان را با یک دست بگیرید و اتومبیل را هدایت کنید.
 4.  نیاز به انجام یک تلفن اضطراری باشد.

پاسخ صحیح سوال 14 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 1 صحیح است

در یک محل و مکان امن توقف کرده باشید.


 

15- کاربرد روش دو ثانیه برای چیست؟

 1.  محاسبه زمان
 2. تخمین مسافت خودرو با وسیله جلویی
 3.  تست موتور
 4.  مورد 1 و 3

پاسخ صحیح سوال 15 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

تخمین مسافت خودرو با وسیله جلویی


 

 

 

پاسخ نامه آزمون نهایی آیین نامه رانندگی قسمت اول 

 • سوال اول گزینه 3 صحیح است
 • سوال دوم گزینه 2 صحیح است
 • سوال سوم گزینه 2 صحیح است
 • سوال چهارم گزینه 3 صحیح است
 • سوال پنجم گزینه 2 صحیح است
 • سوال ششم گزینه 1 صحیح است
 • سوال هفتم گزینه 2 صحیح است
 • سوال هشتم گزینه2 صحیح است
 • سوال نهم گزینه 4 صحیح است
 • سوال دهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال یازدهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال دوازدهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال سیزدهم گزینه 4 صحیح است
 • سوال چهاردهم گزینه 1 صحیح است
 • سوال پانزدهم  گزینه 2 صحیح است

 

آزمون نهایی آیین نامه رانندگی قسمت دوم 

 

1- کدام یک از علائم پلیس راهنمایی زیر به این معنی است که رانندگان در هر چهار طرف تقاطع باید پشت خط ایست متوقف شوند؟

آزمون نهایی آیین نامه رانندگی 1

 1.  تصویر ١
 2.  تصویر ٢
 3.  تصویر ٣
 4.  تصویر 4

پاسخ صحیح سوال 1 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 1 صحیح است

تصویر ١


 

 

2- در شرایط غیرعادی مانند مواقع بارندگی و یخبندان و سرما، کنترل و هدایت و توقف اتومبیل به کدام دلیل مشکل است؟

 1.  به لحاظ کاهش ضریب اصطکاک چرخ ها
 2.  به سبب لغزندگی راه ها
 3.  به لحاظ سرمای هوا و خارج شدن لاستیک ها از حالت طبیعی
 4. الف و ب هر دو صحیح است.

 

پاسخ صحیح سوال 2 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 4 صحیح است

الف و ب هر دو صحیح است.


 

3- در چه فاصله ای از پیچ ها دور زدن ممنوع می باشد؟

 1.  100 متری
 2.  150 متری
 3.  200 متری
 4.  250 متری

پاسخ صحیح سوال 3 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

150 متری


 

 

4- دسترسی در آزاد راه ها چگونه است؟

 1.  از طریق تقاطع ها
 2.  از طریق اولین خروجی
 3.  از طریق پل های هوایی و زیر گذر ها
 4.  تا شهرک یا تقاطع جاده دیگر راهی ندارد.

پاسخ صحیح سوال 4 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 3 صحیح است

از طریق پل های هوایی و زیر گذر ها


 

5- برای خروج از پارک باید؟

 1. آینه عقب اتومبیل را کنترل کرده و راهنمای سمت چپ را روشن کنیم، سپس سر را به چپ چرخانده با احتیاج به حق تقدم ور از پارک خارج میشویم.
 2.  با رعایت حق تقدم عبور خارج میشویم.
 3.  راهنما زده و با رعایت حق تقدم عبور خارج میشویم.
 4.  راهنما زده و با دست علامت میدهید، سپس با اطمینان از کنار خود از پارک خارج میشویم.

پاسخ صحیح سوال 5 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 1 صحیح است

آینه عقب اتومبیل را کنترل کرده و راهنمای سمت چپ را روشن کنیم، سپس سر را به چپ چرخانده با احتیاج به حق تقدم ور از پارک خارج میشویم.


 

6- خطوط زیگزاگ شکل رو به رو به چه معناست؟

آزمون نهایی آیین نامه رانندگی 2
آزمون نهایی آیین نامه رانندگی 2
 1. توقف کامل روی این خطوط آزاد است.
 2.  عبور کردن و ایستادن روی این خطوط ممنوع است.
 3.  عبور کردن آزاد، اما ایستادن روی آن ممنوع است.
 4. محل پارک اتومبیل ها می باشد.

پاسخ صحیح سوال 6 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

عبور کردن و ایستادن روی این خطوط ممنوع است.


7- برای بهبود وضع ترافیک کدامیک از کارهای زیر را باید انجام داد؟

 1.  رعایت قوانین مقررات عبور و مرور
 2.  اطلاعات از فرامین پلیس
 3.  رانندگی صحیح
 4.  همه موارد

پاسخ صحیح سوال 7 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 4 صحیح است

همه موارد


8- آمادگی در رانندگی شامل چه مواردی است؟

 1.  مهارت در رانندگی
 2.  آگاهی داشتن از وضعیت رانندگی دیگران
 3.  پیش بینی خطای دیگران
 4. مشاهده، پیش بینی، تمرکز، آگاهی، عدم حواس پرتی

پاسخ صحیح سوال 8 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 4 صحیح است

مشاهده، پیش بینی، تمرکز، آگاهی، عدم حواس پرتی


9- تابلوهای با زمینه قهوه ای نشانگر چه چیزی هستند؟

 1.  مسیرهای اصلی
 2.  مسیرهای فرعی
 3.  جهت حرکت به سمت مراکز فرهنگی تفریحی
 4. حرکت مجاز، راهنمای مسیر و اماکن مذهبی

 

پاسخ صحیح سوال 9 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 3 صحیح است

جهت حرکت به سمت مراکز فرهنگی تفریحی


10- در شرایط جوی با میدان دید محدود چگونه می توانید اطمینان کنید که سایر رانندگان قادر به رویت شما هستند؟

 1.  کاملا نزدیک به کنار جاده حرکت کنید.
 2.  با فاصله کمی از اتومبیل جلویی حرکت کنید.
 3.  چراغ های نور پائین را روشن کنید.
 4.  چراغ های مه شکن عقب را روشن کنید.

 

پاسخ صحیح سوال 10 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 3 صحیح است

چراغ های نور پائین را روشن کنید.


11- عمده ترین خطری که راننده اتومبیل پشت سر با آن مواجه خواهد بود چیست؟

نمونه سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی

 1.  ممکن است دوچرخه سوار ناگهان به داخل خیابان منحرف شود.
 2.  ممکن است دوچرخه سوار ناگهان به سمت راست رفته و پیاده شود.
 3.  ممکن است محتوای سبد پشت دوچرخه روی جاده بریزد.
 4.  ممکن است دوچرخه سوار توقف کند.

 

 

پاسخ صحیح سوال 11 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 1 صحیح است

ممکن است دوچرخه سوار ناگهان به داخل خیابان منحرف شود.

 


12- وقتی در حین رانندگی حواس شما متوجه چیزهایی دیگر باشد این کار:

 1.  تصمیم سریع و عکس العمل به موقع را از شما خواهد گرفت.
 2.  قادر به تصمیم گیری نخواهید بود.
 3.  عکس العمل از خودتان نشان نخواهید داد.
 4.  ممکن است مسیر خود را اشتباه بروید.

 

پاسخ صحیح سوال 12 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 1 صحیح است

تصمیم سریع و عکس العمل به موقع را از شما خواهد گرفت.


13- از جمله احتیاط های لازم در هنگام وقوع تصادفات انجام کدام یک از موارد زیر اشتباه است؟

 1.  روشن نگه داشتن خودرو حتی در صورتی که خودرو قابلیت حرکت ندارد.
 2.  هشدار توسط افراد به دیگر رانندگان تا سرعت خود را کاهش دهد.
 3.  استفاده از تابلو اعلام خطر
 4. تذکر جهت روشن نکردن سیگار در صورت آسیب باک خودرو

 

پاسخ صحیح سوال 13 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 1 صحیح است

روشن نگه داشتن خودرو حتی در صورتی که خودرو قابلیت حرکت ندارد.


 

14- در شرایط یخبندان چگونه می توانید از لغزش چرخ های اتومبیل جلوگیری کنید؟

 1.  اگر چرخ ها شروع به لغزندگی کرد از ترمز دستی استفاده کنید
 2.  با سرعت کمتر و با دنده سنگین حرکت کنید.
 3.  در تمامی مواقع از دنده یک استفاده کنید.
 4.  به دفعات بیشتر و به آرامی ترمز کنید.

 

پاسخ صحیح سوال 14 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

با سرعت کمتر و با دنده سنگین حرکت کنید.


15- در شرایط جاده خیس و یخبندان در حال رانندگی هستید، کدام مورد باید هنگام نزدیک شدن به پیچ تند رعایت شود؟

 1.  هنگام رسیدن به پیچ با سرعت بیشتری برانید.
 2.  قبل از رسیدن به پیچ از سرعت خود بکاهید و تا حد امکان با دنده سنگین حرکت کنید.
 3.  به آرامی ترمز دستی را بکشید.
 4.  در تمامی مدت کلاچ را پایین نگه دارید.

 

پاسخ صحیح سوال 15 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

قبل از رسیدن به پیچ از سرعت خود بکاهید و تا حد امکان با دنده سنگین حرکت کنید.


پاسخ نامه آزمون نهایی آیین نامه رانندگی قسمت دوم

 • سوال اول گزینه 1 صحیح است
 • سوال دوم گزینه 4 صحیح است
 • سوال سوم گزینه 2 صحیح است
 • سوال چهارم گزینه 3 صحیح است
 • سوال پنجم گزینه 1 صحیح است
 • سوال ششم گزینه 2 صحیح است
 • سوال هفتم گزینه 4 صحیح است
 • سوال هشتم گزینه 4 صحیح است
 • سوال نهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال دهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال یازدهم گزینه 1 صحیح است
 • سوال دوازدهم گزینه 1صحیح است
 • سوال سیزدهم گزینه 1 صحیح است
 • سوال چهاردهم گزینه 2 صحیح است
 • سوال پانزدهم  گزینه 2 صحیح است


شما می توانید با مطالعه بسته طلایی بدون نیاز به خواندن کتاب در آزمون نهایی آیین نامه  قبول شوید .

چون نزدیک به  100 در 100 سوالات با  آزمون نهایی آیین نامه رانندگی تکراری است

 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی قسمت سوم 

 

1- تابلوی روبرو به چه معناست؟

سرعت توصیه شده

 1. سرعت توصیه شده 60 کیلومتر در ساعت
 2.  حداکثر سرعت 60 کیلومتر در ساعت
 3.  منطقه اتو سرویس در 60 کیلومتری
 4. محل استراحت در 60 کیلومتری

 

پاسخ صحیح سوال 1 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 1 صحیح است

سرعت توصیه شده 60 کیلومتر در ساعت


2- اگر عابری با عصای سفید در دست بیبینید، به چه معناست؟

 1.  ناشنواست.
 2.  معلول است.
 3.  مسن است.
 4.  نابیناست.

 

پاسخ صحیح سوال 2 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 4 صحیح است

نابیناست.


3- در چه مواقعی مجاز به حرکت با دنده عقب هستید؟

 1.  رانندگی با دنده عقب در همه موارد مجاز است.
 2.  با احتیاط کامل و احتراز از هرگونه حادثه و انسداد راه، می توان در مواقع ضروری با دنده عقب حرکت کرد.
 3.  در راه های یک طرفه می توان با دنده عقب حرکت کرد.
 4.  چنانچه قصد ورود از گاراژ خصوصی به خیابان فرعی به اصلی دارید.

 

پاسخ صحیح سوال 3 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

با احتیاط کامل و احتراز از هرگونه حادثه و انسداد راه، می توان در مواقع ضروری با دنده عقب حرکت کرد.


 

4- کدام یک از موارد زیر جزو رفتارهای ناهنجار اجتماعی و ناپسند نمی باشد؟

 1.  نصب بوق های گوش خراش
 2.  رانندگی با سرعت مجاز
 3.  نصب سیستم های صوتی پر قدرت
 4. استفاده از لامپ های غیر مجاز

 

پاسخ صحیح سوال4 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

استفاده از لامپ های غیر مجاز


 

5- رانندگی هر فرد نشان دهنده چه چیزی میباشد؟

 1.  میزان سواد
 2.  شخصیت و درک اجتماعی
 3.  میزان ثروت
 4.  معروف بودن

 

پاسخ صحیح سوال5 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

شخصیت و درک اجتماعی


 

 

6- کدام مورد نمونه ای از رفتار پرخطر هنگام رانندگی است؟

 1.  حرکت بین خطوط
 2.  توجه به جلو
 3.  رعایت فاصله طولی
 4.  استفاده از تلفن همراه

 

پاسخ صحیح سوال6 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 4 صحیح است

استفاده از تلفن همراه


 

7- این تابلو بیان گر چیست؟

عبور با عرض بیش از 2 متر ممنوع

 1.  عبور با عرض بیش از ۲ متر ممنوع
 2.  عبور با بار بیش از ۲ تن بر هر محور ممنوع
 3.  عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از ۲ تن ممنوع
 4.  عبور با ارتفاع بیش از ۲ متر ممنوع

 

پاسخ صحیح سوال7 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 1 صحیح است

عبور با عرض بیش از ۲ متر ممنوع


 

8- این تابلو بیان گر چیست؟

 رعایت فاصله کم تر از 70 متر ممنوع

 1.  رعایت فاصله بیشتر از ۷۰ متر ممنوع
 2.  رعایت فاصله کم تر از ۷۰ متر ممنوع
 3.  سرعت بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع
 4.  سرعت کم تر از ۷۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع

 

پاسخ صحیح سوال8 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

رعایت فاصله کم تر از ۷۰ متر ممنوع


 

9- این تابلو بیان گر چیست؟

حق تقدم عبور با شما

 1.  حق تقدم عبور با تاکسی
 2.  حق تقدم عبور با شما
 3.  راه دو طرفه
 4.  حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل

 

پاسخ صحیح سوال9 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

حق تقدم عبور با شما


 

10- یکی از راه های کاهش مصرف سوخت کدام است؟

 1.  حرکت با سرعت زیاد
 2.  عدم تنظیم موتور
 3.  تنظیم باد تایر ها
 4.  باز کردن ترموستات خودرو در تابستان

 

پاسخ صحیح سوال 10آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 3 صحیح است

تنظیم باد تایر ها


 

11- برای راه اندازی خودرو راننده در چه مرحله ای بایستی کمربند ایمنی را ببندد؟

 1.  در حین حرکت
 2.  پس از روشن کردن موتور خودرو
 3.  قبل از روشن کردن موتور خودرو
 4.  نیازی به بستن کمربند ایمنی نمی باشد.

 

پاسخ صحیح سوال11 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

پس از روشن کردن موتور خودرو


 

 

12- کدام قطعه از ورود گرد و غبار به داخل موتور جلوگیری می کند؟

 1.  انژکتور
 2.  صافی بنزین
 3.  صافی هوا
 4.  پروانه

 

پاسخ صحیح سوال12 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 3 صحیح است

صافی هوا


13- اگر خودرویی با نور بالا از روبرو به شما نزدیک شود چه باید بکنید؟

 1.  باید سرعت را افزایش داده و سریع از کنار آن عبور کرد
 2.  باید با تبدیل نور پایین به نور بالا و بوق ممتد او را متوجه نمود که نور پایین استفاده کند.
 3.  باید سرعت را کاهش داده و به سمت چپ جاده نگاه کرد.
 4.  سرعت را کاهش داده و به سمت راست جاده نگاه کرده و با کنار چشم حرکت خودروی مقابل را تحت نظر داشت.

 

پاسخ صحیح سوال13آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 4 صحیح است

سرعت را کاهش داده و به سمت راست جاده نگاه کرده و با کنار چشم حرکت خودروی مقابل را تحت نظر داشت.


 

14- کدام یک از موارد زیر جزو رفتار ناهنجار اجتماعی و ناپسند نمی باشد؟

 1.  نصب بوق های گوش خراش
 2.  رانندگی با سرعت مجاز
 3.  نصب سیستم های صوتی پر قدرت
 4.  استفاده از لامپ های غیر مجاز

 

پاسخ صحیح سوال14 آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

رانندگی با سرعت مجاز


 

15- به منظور جلوگیری از آسیب رسی به بخش های موتور تسمه تایم پس از طی چه مسافتی بایستی تعویض شود؟

 1.  بین ۱۰ تا ۱۵ هزار کیلومتر
 2.  بین ۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر
 3.  با هر بار تعویض روغن
 4.  هر ۵ هزار کیلومتر

 

 

پاسخ صحیح سوال15آزمون نهایی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

بین ۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر


 

 

 

پاسخ نامهآزمون نهایی آیین نامه رانندگی قسمت سوم 

 • سوال اول گزینه 1 صحیح است
 • سوال دوم گزینه 4 صحیح است
 • سوال سوم گزینه 2 صحیح است
 • سوال چهارم گزینه 2 صحیح است
 • سوال پنجم گزینه 2 صحیح است
 • سوال ششم گزینه 4 صحیح است
 • سوال هفتم گزینه 1 صحیح است
 • سوال هشتم گزینه2 صحیح است
 • سوال نهم گزینه 2 صحیح است
 • سوال دهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال یازدهم گزینه 2 صحیح است
 • سوال دوازدهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال سیزدهم گزینه 4 صحیح است
 • سوال چهاردهم گزینه 2صحیح است
 • سوال پانزدهم  گزینه 2 صحیح است


به جرات می توان گفت بسته طلایی شامل تمامی سوالاتی است که در آزمون اصلی آیین نامه می آید این بسته همراه با پاسخ نامه می باشد و فرمت آن PDF است . بنابراین بر روی تمای گوشی ها قابل اجرا و مطالعه کردن است .

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *