آزمون راهنمایی و رانندگی

1/5 - (1 امتیاز)

نمونه سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی .

آزمون راهنمایی و رانندگی

آزمون راهنمایی و رانندگی : در این قسمت قصد داریم شما را با انواع آزمون راهنمایی و رانندگی و نمونه سوالات آیین نامه آشنا کنیم . هنرجویانی که قصد گرفتن گواهی نامه رانندگی دارند باید سه مرحله مهم و حساس را پشت سر بگذارند این سه مرحله به شرح زیر است :

 1. آزمون آیین نامه مقدماتی
 2. آزمون آیین نامه اصلی
 3. امتحن عملی شهری

سایت questions-driving-regulations برای آمادگی هرچه بیش تر هنرجویان عزیز بسته های نمونه سوالاتی را طراحی و گردآوری کرده است که شما را هر مرحله از آزمون راهنمایی و رانندگی یعنی از ابتدا تا گرفتن گواهی نامه همراهی می کند این بسته ها به شرح زیر هستند

آزمون راهنمایی و رانندگی
آزمون راهنمایی و رانندگی

آزمون راهنمایی و رانندگی

ما تضمین می دهیم با مطالعه این نمونه سوالات و بدون نیاز به خواندن کتاب می توانید به راحتی با بالاترین نمره در آزمون راهنمایی و رانندگی قبول شوید .

هنرجویانی که تا به حال در آزمون راهنمایی و رانندگی شرکت کرده اند حتما با سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی آشنایی دارند در این مقاله قصد داریم چند بخش کوچک از آزمون راهنمایی و رانندگی را به رایگان در اختیارتان قرار دهیم لازم به ذکر است برای دانلود تمامی سوالات آزمون رانندگی راهنمایی و رانندگی از طریق لینک زیر اقدام نمایید .

 

آزمون راهنمایی و رانندگی قسمت اول 

آزمون راهنمایی و رانندگی قسمت اول
آزمون راهنمایی و رانندگی قسمت اول

در این قسمت 15 نمونه سوال آزمون راهنمایی و رانندگی به همراه پاسخ نامه گردآوری شده است :


1- برای بهبود وضع ترافیک کدامیک از کارهای زیر را باید انجام داد؟

 1.  رعایت قوانین مقررات عبور و مرور
 2.  اطلاعات از فرامین پلیس
 3.  رانندگی صحیح
 4.  همه موارد

پاسخ صحیح سوال 1 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 4 صحیح است

همه موارد


2- آمادگی در رانندگی شامل چه مواردی است؟

 1.  مهارت در رانندگی
 2.  آگاهی داشتن از وضعیت رانندگی دیگران
 3.  پیش بینی خطای دیگران
 4. مشاهده، پیش بینی، تمرکز، آگاهی، عدم حواس پرتی

پاسخ صحیح سوال 2 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 4 صحیح است

مشاهده، پیش بینی، تمرکز، آگاهی، عدم حواس پرتی


3- کدام گزینه در مورد حداقل فاصله طول ایمن با خودروی جلوئی در شرایط برف صحیح نمی باشد؟

 1.  به ازای هر 15 کیلومتر 3 طول اتومبیل
 2. به ازای هر 30 کیلومتر 6 طول اتومبیل
 3. به ازای هر 45 کیلومتر 9 طول اتومبیل
 4.  به ازای هر 60 کیلومتر 13 طول اتومبیل

 

پاسخ صحیح سوال 3 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 4 صحیح است

به ازای هر 60 کیلومتر 13 طول اتومبیل


4- در شکل زیر راننده اتومبیل قرمز رنگ چه کار باید بکند؟

 1.  بوق زده تا دیگران بدانند کجا قرار دارد.
 2. به حرکت خود ادامه داده وسط تقاطع پشت ترافیک توقف کند.
 3.  علی رغم داشتن حق تقدم و روشن بودن چراغ سبز باید منتظر شود تا راه باز شود.
 4.  به راننده اتومبیل سفید رنگ علامت می دهد که حرکت کند.

 

پاسخ صحیح سوال 4 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 3 صحیح است

علی رغم داشتن حق تقدم و روشن بودن چراغ سبز باید منتظر شود تا راه باز شود.

 


5- پس از سبقت چه زمان می بایست به خط اولیه بازگشت؟

 1. وقتی به اتومبیل مقابل نزدیک می شوید.
 2.  هنگامی که از اتومبیلی که از آن سبقت می گرفتید گذشته باشید.
 3.  زمانی که چراغ های بزرگ اتومبیلی را که از آن سبقت گرفته اید در آینه داخل اتومبیل خود مشاهده نمایید.
 4.  پس از زدن راهنما و اطمینان عبور از اتومبیل کناری.

پاسخ صحیح سوال 5 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 3 صحیح است

زمانی که چراغ های بزرگ اتومبیلی را که از آن سبقت گرفته اید در آینه داخل اتومبیل خود مشاهده نمایید.


6- کدام گزینه به ترتیب اولویت صحیح می باشد؟

 1. چراغ راهنما – فرمان پلیس – تابلوها – خط کشی
 2.  فرمان پلیس – چراغ راهنما – تابلوها – خط کشی
 3.  تابلوها – چراغ راهنما – خط کشی – فرمان پلیس
 4.  فرمان پلیس – تابلوها – خط کشی – چراغ راهنما

 

پاسخ صحیح سوال 6 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 2 صحیح است

فرمان پلیس – چراغ راهنما – تابلوها – خط کشی


7- در شرایط یخبندان مسافت توقف ممکن است چند برابر افزایش یابد؟

 1.  10 برابر
 2.  2 برابر
 3.  5 برابر
 4. 3 برابر

 

پاسخ صحیح سوال 7 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 1 صحیح است

10 برابر


8- تابلو به شکل مثلث متساوی الاضلاع نشسته روی قاعده برای …. می باشد؟

 1.  رعایت حق تقدم
 2.  هشدار دهنده برای خطر
 3.  ایست
 4.  بازدارنده

 

پاسخ صحیح سوال 8 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 2 صحیح است

هشدار دهنده برای خطر


9- مفهوم تابلوی زیر چیست؟

ابتدای منطقه مسکونی

 1.  ابتدای منطقه مسکونی
 2.  به منطقه مسکونی نزدیک می شوید.
 3.  منطقه صنعتی
 4.  خروج از محدوده صنعتی

 

پاسخ صحیح سوال 9 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 1 صحیح است

ابتدای منطقه مسکونی


10- با سرعت 45 کیلومتر در ساعت در یک جاده خشک در حال رانندگی هستید، فاصله شما با اتومبیل جلویی چند طول
اتومبیل باید باشد؟

 1. 2 طول اتومبیل
 2.  3 طول اتومبیل
 3.  4 طول اتومبیل
 4.  5 طول اتومبیل

 

پاسخ صحیح سوال 10 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 2 صحیح است

3 طول اتومبیل


11- وسیله نقلیه ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است حق تقدم عبور دارد بر….

 1.  وسیله نقلیه در حال توقف یا در حال شروع حرکت
 2.  وسیله نقلیه در حال دور زدن
 3.  وسیله نقلیه در حال جلو رفتن (عقب، جلو کردن)
 4.  هر سه موارد

 

پاسخ صحیح سوال 11 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 4 صحیح است

هر سه موارد


12- چه موقع می توانید با دنده عقب از خیابان فرعی به خیابان اصلی وارد شوید؟

 1.  اگر خلوت باشد
 2.  همه مواقع
 3.  هیچوقت
 4.  مورد 1 و 2

 

پاسخ صحیح سوال 12 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 3 صحیح است

هیچوقت


13- تابلوهای با زمینه قهوه ای نشانگر چه چیزی هستند؟

 1.  مسیرهای اصلی
 2.  مسیرهای فرعی
 3.  جهت حرکت به سمت مراکز فرهنگی تفریحی
 4. حرکت مجاز، راهنمای مسیر و اماکن مذهبی

 

پاسخ صحیح سوال 13 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 3 صحیح است

جهت حرکت به سمت مراکز فرهنگی تفریحی


14- در شرایط جوی با میدان دید محدود چگونه می توانید اطمینان کنید که سایر رانندگان قادر به رویت شما هستند؟

 1.  کاملا نزدیک به کنار جاده حرکت کنید.
 2.  با فاصله کمی از اتومبیل جلویی حرکت کنید.
 3.  چراغ های نور پائین را روشن کنید.
 4.  چراغ های مه شکن عقب را روشن کنید.

 

پاسخ صحیح سوال 14 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 3 صحیح است

چراغ های نور پائین را روشن کنید.


15- عمده ترین خطری که راننده اتومبیل پشت سر با آن مواجه خواهد بود چیست؟

نمونه سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی

 1.  ممکن است دوچرخه سوار ناگهان به داخل خیابان منحرف شود.
 2.  ممکن است دوچرخه سوار ناگهان به سمت راست رفته و پیاده شود.
 3.  ممکن است محتوای سبد پشت دوچرخه روی جاده بریزد.
 4.  ممکن است دوچرخه سوار توقف کند.

 

 

پاسخ صحیح سوال 15 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 1 صحیح است

ممکن است دوچرخه سوار ناگهان به داخل خیابان منحرف شود.

 


 

پاسخ نامه آزمون راهنمایی و رانندگی قسمت اول 

 • سوال اول گزینه 4 صحیح است
 • سوال دوم گزینه 4 صحیح است
 • سوال سوم گزینه 4 صحیح است
 • سوال چهارم گزینه 3 صحیح است
 • سوال پنجم گزینه 3 صحیح است
 • سوال ششم گزینه 2 صحیح است
 • سوال هفتم گزینه 1 صحیح است
 • سوال هشتم گزینه2 صحیح است
 • سوال نهم گزینه 1 صحیح است
 • سوال دهم گزینه 2 صحیح است
 • سوال یازدهم گزینه 4 صحیح است
 • سوال دوازدهم گزینه 3صحیح است
 • سوال سیزدهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال چهاردهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال پانزدهم  گزینه 1 صحیح است


آزمون راهنمایی و رانندگی قسمت دوم

 

آزمون راهنمایی و رانندگی قسمت دوم
آزمون راهنمایی و رانندگی قسمت دوم

1- وقتی در حین رانندگی حواس شما متوجه چیزهایی دیگر باشد این کار:

 1.  تصمیم سریع و عکس العمل به موقع را از شما خواهد گرفت.
 2.  قادر به تصمیم گیری نخواهید بود.
 3.  عکس العمل از خودتان نشان نخواهید داد.
 4.  ممکن است مسیر خود را اشتباه بروید.

 

پاسخ صحیح سوال 1 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 1 صحیح است

تصمیم سریع و عکس العمل به موقع را از شما خواهد گرفت.


2- از جمله احتیاط های لازم در هنگام وقوع تصادفات انجام کدام یک از موارد زیر اشتباه است؟

 1.  روشن نگه داشتن خودرو حتی در صورتی که خودرو قابلیت حرکت ندارد.
 2.  هشدار توسط افراد به دیگر رانندگان تا سرعت خود را کاهش دهد.
 3.  استفاده از تابلو اعلام خطر
 4. تذکر جهت روشن نکردن سیگار در صورت آسیب باک خودرو

 

پاسخ صحیح سوال 2 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 1 صحیح است

روشن نگه داشتن خودرو حتی در صورتی که خودرو قابلیت حرکت ندارد.


3- علائم هشدار برای خطر به چه شکلی ترسیم می کردند ؟

 1.  هشت گوشه
 2.  دایره ای
 3.  مثلث
 4.  لوزی شکل

 

پاسخ صحیح سوال 3 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 3 صحیح است

مثلث


4- یکی از عوامل اصلی جاده ای مرگ و میر در گروه سنی زیر ۴٠ سال در کشور ایران چه چیزی می باشد؟

 1. رعایت قوانین و مقررات
 2.  رعایت سرعت مطمئنه
 3.  رعایت اصول ایمنی
 4. بی توجهی به فرهنگ رانندگی و عدم رعایت قوانین و مقررات

 

پاسخ صحیح سوال 4 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 4 صحیح است

بی توجهی به فرهنگ رانندگی و عدم رعایت قوانین و مقررات


5- صحیح ترین روش ترمز کردن چیست؟

 1.  ابتدا سریعا ترمز کرده و دنده را به حالت خالص در آورید، ترمز دستی را در مرحله قبل از توقف کامل بکشید.
 2.  ابتدا به آرامی ترمز کرده سپر پدال ترمز را بیشتر فشار دهید.
 3.  بشدت ترمز کنید و پدال کلاچ همزمان فشار دهد.
 4.  اندکی ترمز کرده، پدال کلاچ را فشار دهید، ترمز دستی را قبل از توقف بکشید.

 

پاسخ صحیح سوال 5 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 2 صحیح است

ابتدا به آرامی ترمز کرده سپر پدال ترمز را بیشتر فشار دهید.


6- تنها چه موقعی می توان از تلفن همراه استفاده نمود؟

 1.  فرمان را با دست بگیرید و اتومبیل را هدایت نمانید.
 2.  وسیله نقلیه دارای دنده اتوماتیک باشد.
 3.  در یک محل و مکان امن توقف کرده باشید.
 4.  هیچکدام

 

پاسخ صحیح سوال 6 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 3 صحیح است

در یک محل و مکان امن توقف کرده باشید.


7- به هنگام خروج از پارک چه اعمالی را باید انجام داد؟

 1.  از آینه ها استفاده نموده و برای کنترل نهانی سر را به سمت چپ برگردانده و عقب را نگاه کنید.
 2. چنانچه لازم است سایر رانندگان آهسته برانند به آنها علامت دهید.
 3.  اگر اتومبیل دیگری در مقابل شما پارک نشده به عقب بر نگردید.
 4.  علاوه بر استفاده از راهنما با دست علامت دهید.

 

پاسخ صحیح سوال 7 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 1 صحیح است

از آینه ها استفاده نموده و برای کنترل نهانی سر را به سمت چپ برگردانده و عقب را نگاه کنید.


8- در هنگام شب رانندگی می کنید و نور بالای چراغ اتومبیل هایی که از رو به رو می آیند چشم های شما را خیره می کند چه کاری باید انجام دهید؟

 1. به طور مستقیم به نور چراغ روبه رو نگاه کنید و از نگاه کردن به سمت راست خودداری کنید.
 2.  به طور مستیم به نور چراغ رو به رو نگاه نکنید و سمت راست راه را نگاه کنید و از گوشه چشم به اتومبیل روبه رو توجه کنید.
 3.  نور بالای اتومبیل را روشن کنید و به وسیله نقلیه مقابل توجه نکنید.
 4.  هیچکدام

 

پاسخ صحیح سوال 8 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 1 صحیح است

به طور مستقیم به نور چراغ روبه رو نگاه کنید و از نگاه کردن به سمت راست خودداری کنید.


9- هنگامی که قصد دارید از وسیله نقلیه طویل که آهسته حرکت می کند در یک جاده شلوغ سبقت بگیرید چه کار باید انجام دهید؟

 1.  با فاصله کمی پشت وسیله حرکت کنید تا بتوانید بلافاصله سبقت بگیرید.
 2. چراغ های بزرگ را برای وسایل نقلیه ای که از روبرو می آیند روشن کنید تا اجازه دهند عبور کنید.
 3.  در پشت وسیله منتظر بمانید تا راننده به شما اشاره کند که عبور کنید.
 4.  با فاصله کافی پشت سر وسیله نقلیه حرکت کنید تا بتوانید قسمت جلویی وسیله مذکور را ببینید تا زمان مناسب و ایمن برای سبقت فرا شود.

 

پاسخ صحیح سوال 9 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 4 صحیح است

با فاصله کافی پشت سر وسیله نقلیه حرکت کنید تا بتوانید قسمت جلویی وسیله مذکور را ببینید تا زمان مناسب و ایمن برای سبقت فرا شود.


10- کدام مورد زیر هنگام رانندگی در شب احتمال خطر را افزایش می دهد؟

 1.  محدودیت میدان دید راننده، خیره شدن به راه و عدم تشخیص فاصله وسیله نقلیه مقابل
 2.  استفاده از چراغ ها
 3.  استفاده از سایبان
 4.  استفاده از بوق

 

پاسخ صحیح سوال 10 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 1 صحیح است

محدودیت میدان دید راننده، خیره شدن به راه و عدم تشخیص فاصله وسیله نقلیه مقابل


11-بر روی یک راه لغزنده قسمت عقب اتومبیل شما به سمت راست می لغزد، چکار باید انجام دهید؟

 1. از کلاچ و ترمز به طور همزمان استفاده کنید.
 2.  ترمز کنید و فرمان را بچرخانید.
 3. با دقت و مراقبت فرمان را به سمت چپ بچرخانید.
 4. با دقت و مراقبت فرمان را به سمت راست بچرخانید.

 

پاسخ صحیح سوال 11 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 4 صحیح است

با دقت و مراقبت فرمان را به سمت راست بچرخانید.


12- علائم اخباری برای گرفتن سبقت در شب کدام مورد است؟

 1. تعویض نور چراغ بالا به پایین
 2.  اشاره با دست
 3.  بوق کوتاه و چراغ راهنما
 4. افزایش سرعت و تبدیل متناوب نور چراغ

 

پاسخ صحیح سوال 12 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 1 صحیح است

تعویض نور چراغ بالا به پایین


13- به هنگام رانندگی در شرایط یخبندان فرمان به راحتی می چرخد و چرخ ها به طرفین می پیچد، علت آن چیست؟

 

 1.  چرخ ها استحکام مطلوبی با راه ندارند.
 2. چرخ ها با راه اصطکاک بهتری دارند.
 3.  چرخ ها خیلی نرم هستند
 4.  چرخ ها خیلی سفت هستند.

 

پاسخ صحیح سوال 13 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 1 صحیح است

چرخ ها استحکام مطلوبی با راه ندارند.


14- در شرایط یخبندان چگونه می توانید از لغزش چرخ های اتومبیل جلوگیری کنید؟

 1.  اگر چرخ ها شروع به لغزندگی کرد از ترمز دستی استفاده کنید
 2.  با سرعت کمتر و با دنده سنگین حرکت کنید.
 3.  در تمامی مواقع از دنده یک استفاده کنید.
 4.  به دفعات بیشتر و به آرامی ترمز کنید.

 

پاسخ صحیح سوال 14 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 2 صحیح است

با سرعت کمتر و با دنده سنگین حرکت کنید.


15- در شرایط جاده خیس و یخبندان در حال رانندگی هستید، کدام مورد باید هنگام نزدیک شدن به پیچ تند رعایت شود؟

 1.  هنگام رسیدن به پیچ با سرعت بیشتری برانید.
 2.  قبل از رسیدن به پیچ از سرعت خود بکاهید و تا حد امکان با دنده سنگین حرکت کنید.
 3.  به آرامی ترمز دستی را بکشید.
 4.  در تمامی مدت کلاچ را پایین نگه دارید.

 

پاسخ صحیح سوال 15 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 2 صحیح است

قبل از رسیدن به پیچ از سرعت خود بکاهید و تا حد امکان با دنده سنگین حرکت کنید.


 

 

پاسخ نامه آزمون راهنمایی و رانندگی قسمت دوم

 • سوال اول گزینه 1 صحیح است
 • سوال دوم گزینه 1 صحیح است
 • سوال سوم گزینه 3 صحیح است
 • سوال چهارم گزینه 4 صحیح است
 • سوال پنجم گزینه 2 صحیح است
 • سوال ششم گزینه 3 صحیح است
 • سوال هفتم گزینه 1 صحیح است
 • سوال هشتم گزینه1 صحیح است
 • سوال نهم گزینه 4 صحیح است
 • سوال دهم گزینه 1 صحیح است
 • سوال یازدهم گزینه 4 صحیح است
 • سوال دوازدهم گزینه 1صحیح است
 • سوال سیزدهم گزینه 1 صحیح است
 • سوال چهاردهم گزینه 2 صحیح است
 • سوال پانزدهم  گزینه 2 صحیح است

نکته بسیار مهم : این سوالات برای قبولی در آزمون آیین نامه کافی نمی باشد . جهت تضمین قبولی در مرحله مقدماتی و آزمون اصلی حتما تمامی سوالات موجود در PDF را مطالعه کنید .

آزمون راهنمایی و رانندگی قسمت سوم 

در این قسمت 15 نمونه سوال آزمون راهنمایی و رانندگی به همراه پاسخ نامه گردآوری شده است :

 

1- تابلوی روبرو به چه معناست؟

سرعت توصیه شده

 1. سرعت توصیه شده 60 کیلومتر در ساعت
 2.  حداکثر سرعت 60 کیلومتر در ساعت
 3.  منطقه اتو سرویس در 60 کیلومتری
 4. محل استراحت در 60 کیلومتری

 

پاسخ صحیح سوال 1 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 1 صحیح است

سرعت توصیه شده 60 کیلومتر در ساعت


2- اگر عابری با عصای سفید در دست بیبینید، به چه معناست؟

 1.  ناشنواست.
 2.  معلول است.
 3.  مسن است.
 4.  نابیناست.

 

پاسخ صحیح سوال 2 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 4 صحیح است

نابیناست.


3- قفل های خاص کودکان که در وسیله نقلیه نصب می شود، برای چه منظوری است؟

 1.  جهت قفل کردن پنجره های درب عقب
 2.  برای اینکه کودکان به طور ناخواسته درب عقب اتومبیل را باز نکنند.
 3.  جهت ممانعت از حرکت صندلی های عقب
 4. جهت قفل کردن سگک کمربند ایمنی

 

پاسخ صحیح سوال 3 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 2 صحیح است

برای اینکه کودکان به طور ناخواسته درب عقب اتومبیل را باز نکنند.


4- حق تقدم عبور در تصویر روبرو با کدام است؟

حق تقدم آزمون راهنمایی و رانندگی

 1.  همه حق تقدم عبور یکسان دارند.
 2.  اتومبیل سفید شماره 2
 3.  اتومبیل سیاه رنگ
 4. اتومبیل سفید شماره 1

 

پاسخ صحیح سوال 4 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 3 صحیح است

اتومبیل سیاه رنگ


5- در چهار راهی با میدان دید کم در حال حرکت هستید چکار باید انجام دهید؟

 1.  بدون توجه به طرفین به حرکت ادامه دهید.
 2.  در حالیکه طرف راست را نگاه می کنید کاملا آهسته حرکت کنید.
 3.  در حالی که طرفین را نگاه می کنید به آهستگی حرکت کنید.
 4.  آماده باشید که به سرعت حرکت کنید.

 

پاسخ صحیح سوال 5 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 3 صحیح است

در حالی که طرفین را نگاه می کنید به آهستگی حرکت کنید.


6- پوشیدن کفش های مناسب به هنگام رانندگی بسیار اهمیت دارد، علت این امر چیست؟

 1.  به منظور حفظ کنترل صحیح بر روی پدالها
 2.  به منظور راحتی پیاده روی در مواقع نقص اتومبیل
 3.  به منظور ممانعت از ساییدگی سطح لاستیک پدالها
 4. به منظور تعویض سر دنده

 

پاسخ صحیح سوال 6 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 1 صحیح است

به منظور حفظ کنترل صحیح بر روی پدالها


7- برای روشن کردن اتومبیل اولین کاری که باید انجام شود چیست؟

 1.  گرفتن کلاچ با پای چپ
 2.  تنظیم آینه ها، خلاص کردن دنده و روشن کردن
 3.  ترمز گرفتن
 4. خلاص کردن دنده، تنظیم صندلی، بستن کمربند، روشن کردن

 

پاسخ صحیح سوال 7 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 1 صحیح است

گرفتن کلاچ با پای چپ


8- زمانیکه رانندگان چراغ های بزرگ را روشن و خاموش می کنند، برای شما به چه معناست؟

 1.  به شما حق تقدم می دهند.
 2.  شما را از وجود خود مطلع می کنند.
 3.  به شما اطلاع می دهند که وسیله ی شما دارای نقص و اشکال است.
 4.  به شما اطلاع می دهند که گشت پلیس در جاده حضور دارد.

 

پاسخ صحیح سوال 8 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 2 صحیح است

شما را از وجود خود مطلع می کنند.


9- در وضعیت راه خشک و هوای خوب فاصله بین شما و اتومبیل جلویی … می باشد.

 1.  یک ثانیه
 2.  دو ثانیه
 3.  سه ثانیه
 4.  چهار ثانیه

 

پاسخ صحیح سوال 9 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 2 صحیح است

2 ثانیه


10- قصد دارید تا منزل رانندگی کنید، عینک خود را جهت رانندگی لازم دارید پیدا نمیکنید، چه اقدامی می بایست انجام دهید؟

 1.  به هنگام شب رانندگی کنید تا اینکه نور معابر به شما کمک نماید.
 2.  از مسیر های خلوت به آرامی برانید.
 3.  باید به طریقی به منزل بروید که به رانندگی نیاز نباشد.
 4.  از عینک یکی از دوستان استفاده کرده تا منزل رانندگی کنید.

 

پاسخ صحیح سوال 10 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 3 صحیح است

باید به طریقی به منزل بروید که به رانندگی نیاز نباشد.


11- حداکثر سرعت در بزرگراه های واقع در شهر ها و مناطق مسکونی چند کیلومتر در ساعت است؟

 1.  100
 2.  120
 3.  110
 4.  125

 

پاسخ صحیح سوال 11 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 1 صحیح است

100


12- تابلوی روبرو به چه معناست؟

تابلوی خیابان یک طرفه

 1. فقط عبور به راست مجاز است.
 2.  مسیر یک طرفه
 3.  فقط عبور مستقیم مجاز است.
 4.  خیابان یکطرفه

 

پاسخ صحیح سوال 12 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 4 صحیح است

خیابان یکطرفه


 

13- هنگام دنده عقب گرفتن اتومبیل به علتی قادر به دیدن پشت سر خود نیستید، چکار باید بکنید؟

 1.  شیشه را پایین آورده پشت سر را نگاه کنید.
 2.  در را باز کرده و پشت سر را نگاه کنید.
 3.  از افرادی بخواهید که شما را کمک کنند و به شما فرمان بدهند.
 4. به آیینه بغل نگاه کنید.

 

پاسخ صحیح سوال 13 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 3 صحیح است

از افرادی بخواهید که شما را کمک کنند و به شما فرمان بدهند.


 

14- در چه مواقعی مجاز به حرکت با دنده عقب هستید؟

 1.  رانندگی با دنده عقب در همه موارد مجاز است.
 2.  با احتیاط کامل و احتراز از هرگونه حادثه و انسداد راه، می توان در مواقع ضروری با دنده عقب حرکت کرد.
 3.  در راه های یک طرفه می توان با دنده عقب حرکت کرد.
 4.  چنانچه قصد ورود از گاراژ خصوصی به خیابان فرعی به اصلی دارید.

 

پاسخ صحیح سوال 14 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 2 صحیح است

با احتیاط کامل و احتراز از هرگونه حادثه و انسداد راه، می توان در مواقع ضروری با دنده عقب حرکت کرد.


 

15- کدام یک از موارد زیر جزو رفتارهای ناهنجار اجتماعی و ناپسند نمی باشد؟

 1.  نصب بوق های گوش خراش
 2.  رانندگی با سرعت مجاز
 3.  نصب سیستم های صوتی پر قدرت
 4. استفاده از لامپ های غیر مجاز

 

پاسخ صحیح سوال 15 آزمون راهنمایی و رانندگی

گزینه 2 صحیح است

رانندگی با سرعت مجاز


 

پاسخ نامه آزمون راهنمایی و رانندگی قسمت سوم 

 • سوال اول گزینه 1 صحیح است
 • سوال دوم گزینه 4 صحیح است
 • سوال سوم گزینه 2 صحیح است
 • سوال چهارم گزینه 3 صحیح است
 • سوال پنجم گزینه 3 صحیح است
 • سوال ششم گزینه 1 صحیح است
 • سوال هفتم گزینه 1 صحیح است
 • سوال هشتم گزینه2 صحیح است
 • سوال نهم گزینه 2 صحیح است
 • سوال دهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال یازدهم گزینه 1 صحیح است
 • سوال دوازدهم گزینه 4صحیح است
 • سوال سیزدهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال چهاردهم گزینه 2صحیح است
 • سوال پانزدهم  گزینه 2 صحیح است


 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *