نمونه سوالات امتحان گواهینامه پایه سوم

3.1/5 - (14 امتیاز)

نمونه سوالات امتحان گواهی نامه پایه سوم

نمونه سوالات امتحان گواهینامه پایه سوم : سایت مرسی تست به عنوان مرجع اصلی نمونه سوالات آیین نامه به شما کمک می کند تا به راحتی گواهینامه بگیرید متقاضیان گواهینامه پایه سوم می توانند با دانلود و مطالعه نمونه سوالات زیر خود را برای آزمون آیین نامه آماده کنند :

 

پیشنهاد ویژه برای متقاضیان گواهی نامه پایه سوم : کتاب نخوانید 

ما تضمین می کنیم تنها با مطالعه نمونه سوالات آیین نامه در 30 دقیقه می توانید نمره ی 30 از 30 بگیرید

چرا که تمامی سوالات امتحانی را گردآوری کرده ایم

برای دانلود نمونه سوالات آیین نامه اصلی کامل و قبولی 100% بر روی دکمه زیر کلیک کنید

سوالات آیین نامه اصلی

با دانلود  فایل PDF نمونه سوالات آیین نامه می توانید به راحتی در آزمون های راهنمایی و رانندگی قبول شوید در ادامه قسمتی از این نمونه سوالات را به رایگان در اختیارتان قرار داده ایم

گواهینامه پایه سوم
گواهینامه پایه سوم

نمونه سوالات امتحان گواهینامه پایه سوم قسمت اول

گواهینامه پایه سوم 1
گواهینامه پایه سوم 1

1- در برخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم عبور با وسیلهای است که … ؟

 1. از راه اصلی عبور می کند.
 2. از راه فرعی عبور می کند.
 3. به سمت راست گردش می کند.
 4. در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد

 

پاسخ صحیح سوال 1 گواهینامه پایه سوم

گزینه  1 صحیح است

از راه اصلی عبور می کند.


 

2- از جمله احتیاط های لزم در هنگام وقوع تصادفات انجام کدامیک از موارد زیر اشتباه است؟

 1. روشن نگه داشتن خودرو حتی در صورتی که خودرو قابلیت حرکت ندارد.
 2. هشدار توسط افراد به دیگر رانندگان تا سرعت خودرو را کاهش دهند.
 3. استفاده از تابلوهای اعلم خطر
 4. تذکر جهت روشن نکردن سیگار در صورت آسیب باک سوخت خودرو ها

 

پاسخ صحیح سوال 2 گواهینامه پایه سوم

گزینه  1 صحیح است

روشن نگه داشتن خودرو حتی در صورتی که خودرو قابلیت حرکت ندارد.


3- به منظور جلوگیری از آسیب رسی به بخش های موتور تسمه تایم پس از طی چه مسافتی بایستی تعویض شود؟

 1. بین 10تا 15هزار کیلومتر
 2. بین 60تا 90هزار کیلومتر
 3. با هر بار تعویض روغن
 4. هر 5هزار کیلومتر

 

پاسخ صحیح سوال 3 گواهینامه پایه سوم

گزینه  2 صحیح است

بین 60تا 90هزار کیلومتر


4- نام این تابلو چیست؟

گواهینامه پایه سوم4
گواهینامه پایه سوم4
 1. چاله
 2. راه لغزنده
 3. دست انداز
 4. شانه خطرناک

 

پاسخ صحیح سوال 4 گواهینامه پایه سوم

گزینه  1 صحیح است

بین 60تا 90هزار کیلومتر


5- نام این تابلو چیست؟

گواهینامه پایه سوم5
گواهینامه پایه سوم5
 1. حداقل سرعت 60کیلومتر
 2. رعایت فاصله کم تر از 60متر ممنوع
 3. سرعت بیش از 60کیلومتر بر ساعت ممنوع
 4. سرعت توصیه شده

 

پاسخ صحیح سوال 5 گواهینامه پایه سوم

گزینه  4 صحیح است

سرعت توصیه شده


6- از زمانی که راننده تشخیص می دهد نیاز به توقف دارد تا لحظه به کار گرفتن ترمز های چه نام دارد؟

 1. مسافت توقف
 2. مسافت ترمز
 3. زمان واکنش
 4. زمان ترمز

 

پاسخ صحیح سوال 6 گواهینامه پایه سوم

گزینه  3 صحیح است

زمان واکنش


7- در ارزیابی مصدومین کدامیک از مصدومین را باید در اولویت انجام کمک های اولیه قرار داد؟

 1. مصدومینی که آسیب های آنها کم تر است.
 2. کودکان در اولویت انجام کمک های اولیه هستند.
 3. مصدومینی که از سن بالتری نسبت به سایر مصدومین برخوردارند.
 4. مصدومینی که آسیب آنها بسیار شدید است نظیر سوختگی ها یا زخم های وسیع

 

پاسخ صحیح سوال 7 گواهینامه پایه سوم

گزینه  4 صحیح است

مصدومینی که آسیب آنها بسیار شدید است نظیر سوختگی ها یا زخم های وسیع


8- کی از عوامل اصلی حوادث جاده ای مرگ و میر در گروه سنی زیر 40سال در کشور ایران چه چیزی می
باشد؟

 1. رعایت قوانین و مقررات
 2. رعایت سرعت مطمئنه
 3. رعایت اصول ایمنی
 4. بی توجهی به فرهنگ رانندگی و عدم رعایت قوانین و مقررات

 

پاسخ صحیح سوال 8 گواهینامه پایه سوم

گزینه  4 صحیح است

بی توجهی به فرهنگ رانندگی و عدم رعایت قوانین و مقررات


9- وظیفه کنیستر در خودرو چیست؟

 1. از تبخیر روغن موتور جلوگیری می کند.
 2. عمر باتری را طولنی می کند.
 3. از تبخیر آب رادیاتور جلوگیری می کند.
 4. از ورود بخار های بنزین به فضای آزاد جلوگیری میکند

 

پاسخ صحیح سوال 9 گواهینامه پایه سوم

گزینه  4 صحیح است

از ورود بخار های بنزین به فضای آزاد جلوگیری میکند


10- کدام مورد زیر از مصادیق رانندگی پرخطر و پرخاشگرانه است؟

 1. رانندگی بین خطوط
 2. توقف پشت خط ایست
 3. رعایت فاصله طولی
 4. مانور و تغییر مسیر به طور مکرر

 

پاسخ صحیح سوال 10 گواهینامه پایه سوم

گزینه  4 صحیح است

مانور و تغییر مسیر به طور مکرر


11- علئم اخباری برای گرفتن سبقت در شب کدام مورد است؟

 1. تعویض نور چراغ بال به پایین
 2. بوق کوتاه و چراغ راهنما
 3. اشاره با دست
 4. افزایش سرعت و تبدیل متناوب نور

 

پاسخ صحیح سوال 11 گواهینامه پایه سوم

گزینه  1 صحیح است

تعویض نور چراغ بال به پایین


12- کدام یک از موارد زیر در خصوص عبور از روی خط آهن است؟

 1. در حین عبور از خط آهن بایستی دنده خودرو را از دنده سبک به دنده سنگین تغییر داد.
 2. در حین عبور از خط آهن می بایستی از تعویض دنده خودداری نمود.
 3. در حین عبور از خط آهن دنده خودرو را از دنده سنگین به دنده سبک تغییر داد.
 4. قبل از رسیدن به خط آهن باید سرعت را افزایش داده و با سرعت از خط آهن عبور نمود

 

پاسخ صحیح سوال 12 گواهینامه پایه سوم

گزینه  2 صحیح است

در حین عبور از خط آهن بایستی دنده خودرو را از دنده سبک به دنده سنگین تغییر داد.


13- کدامیک از پاسخ های زیر در خصوص نقص در سیستم جلو بندی و یا شکستگی آن صحیح می باشد؟

 1. تایرهای عقب خودرو ساییده می شود.
 2. مصرف سوخت افزایش می یابد.
 3. هدایت و کنترل خودرو از دست راننده خارج میگردد.
 4. رادیاتور خودرو جوش می آورد

 

پاسخ صحیح سوال 13 گواهینامه پایه سوم

گزینه  3 صحیح است

هدایت و کنترل خودرو از دست راننده خارج میگردد.


14- کدام مورد زیر از مصادیق حقوق شهروندی در حین رانندگی است؟

 1. حرکت با سرعت غیر مجاز
 2. حرکت غیر ایمن
 3. حرکت مارپیچ در رانندگی
 4. حرکت بین خطوط ترافیک

 

پاسخ صحیح سوال 14 گواهینامه پایه سوم

گزینه  4 صحیح است

حرکت بین خطوط ترافیک


15- یکی از علت های نقض قوانین و مقررات و بی احترامی به سایر رانندگان و انجام اقدامات حادثه ساز توسط راننده کدام مورد میباشد؟

 1. داشتن خودروی ایمنی
 2. وقت شناس نبودن و عدم برنامه ریزی مناسب برای رسیدن به مقصد
 3. از مهارت و تجربه کافی در رانندگی برخوردار است.
 4. راننده در زمان خلوتی معابر میتواند قوانین و مقررات را نقض و اقدامات حادثه ساز انجام دهد

 

پاسخ صحیح سوال 15 گواهینامه پایه سوم

گزینه  2 صحیح است

راننده در زمان خلوتی معابر میتواند قوانین و مقررات را نقض و اقدامات حادثه ساز انجام دهد


پاسخ نامه گواهینامه پایه سوم

 • سوال اول گزینه 1 صحیح است
 • سوال دوم گزینه 1 صحیح است
 • سوال سوم گزینه 2 صحیح است
 • سوال چهارم گزینه 1 صحیح است
 • سوال پنجم گزینه 4 صحیح است
 • سوال ششم گزینه 3 صحیح است
 • سوال هفتم گزینه 4 صحیح است
 • سوال هشتم گزینه 4 صحیح است
 • سوال نهم گزینه 4 صحیح است
 • سوال دهم گزینه4صحیح است
 • سوال یازدهم گزینه 1 صحیح است
 • سوال دوازدهم گزینه1صحیح است
 • سوال سیزدهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال چهاردهم گزینه 4 صحیح است
 • سوال پانزدهم  گزینه 4 صحیح است

نمونه سوالات امتحان گواهینامه پایه سوم قسمت دوم

گواهینامه پایه سوم 2
گواهینامه پایه سوم 2

1- استفاده از چراغ های رنگارنگ و چشمک زن در وسایل نقلیه … ؟

 1. ممنوع است مگر با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح
 2. مجاز است.
 3. محدودیتی ندارد.
 4. در معابر شهری ممنوع نیست

پاسخ صحیح سوال 1 گواهینامه پایه سوم

گزینه  1 صحیح است

ممنوع است مگر با اخذ مجوز از مراجع ذیصلح


2- حداکثر میزان سرعت مجاز در بزرگراه های بیرون شهری برای سواری چند کیلومتر در ساعت است؟

 1. 85 کیلومتر در ساعت
 2. 95 کیلومتر در ساعت
 3. 125 کیلومتر در ساعت
 4. 110 کیلومتر در ساعت

 

پاسخ صحیح سوال 2 گواهینامه پایه سوم

گزینه  4 صحیح است

110 کیلومتر در ساعت


 

3- آمادگی در رانندگی شامل چه مواردی است؟

 1.  مهارت در رانندگی
 2.  آگاهی داشتن از وضعیت رانندگی دیگران
 3.  پیش بینی خطای دیگران
 4.  مشاهده، پیش بینی، تمرکز، آگاهی، عدم حواس پرتی

 

پاسخ صحیح سوال 3 گواهینامه پایه سوم

گزینه  4 صحیح است

مشاهده، پیش بینی، تمرکز، آگاهی، عدم حواس پرتی


4- پس از سبقت چه زمان می بایست به خط اولیه بازگشت؟

 1.  وقتی به اتومبیل مقابل نزدیک می شوید.
 2.  هنگامی که از اتومبیلی که از آن سبقت می گرفتید گذشته باشید.
 3.  زمانی که چراغ های بزرگ اتومبیلی را که از آن سبقت گرفته اید در آینه داخل اتومبیل خود مشاهده نمایید.
 4.  پس از زدن راهنما و اطمینان عبور از اتومبیل کناری

 

پاسخ صحیح سوال 4گواهینامه پایه سوم

گزینه  3 صحیح است

زمانی که چراغ های بزرگ اتومبیلی را که از آن سبقت گرفته اید در آینه داخل اتومبیل خود مشاهده نمایید.


5- کدام گزینه به ترتیب اولویت صحیح می باشد؟

 1. چراغ راهنما – فرمان پلیس – تابلوها – خط کشی
 2. فرمان پلیس – چراغ راهنما – تابلوها – خط کشی
 3.  تابلوها – چراغ راهنما – خط کشی – فرمان پلیس
 4.  فرمان پلیس – تابلوها – خط کشی – چراغ راهنما

 

پاسخ صحیح سوال 5 گواهینامه پایه سوم

گزینه  2 صحیح است

فرمان پلیس – چراغ راهنما – تابلوها – خط کشی


6- حالت روحی و وضعیت شما در رانندگی به چه عواملی بستگی دارد؟

 1.  تفکر، موقعیت، دانش قبلی، ادب، نزاکت
 2. رفتارهای مثبت ترافیکی
 3.  دانش رانندگی و مهارت
 4.  پایبندی به مقررات

 

پاسخ صحیح سوال 6 گواهینامه پایه سوم

گزینه  1 صحیح است

تفکر، موقعیت، دانش قبلی، ادب، نزاکت


 

7- زمانی که در یک جاده دو طرفه در حال حرکت هستید و اتومبیلی بدون رعایت فاصله جلوی شما قرار گیرد چه اقدامی باید انجام دهید؟

 1.  فاصله گرفته و فاصله ایمن را رعایت کنیم.
 2.  ترمز کنیم.
 3.  با زدن چراغ و بوق راننده را جهت گرفتن فاصله با اطلاع می کنیم.
 4.  احتیاجی به رعایت فاصله در جاده دو طرفه نیست

 

پاسخ صحیح سوال 7 گواهینامه پایه سوم

گزینه  1 صحیح است

فاصله گرفته و فاصله ایمن را رعایت کنیم.


8- در سربالایی (راه دارای جدول است) هنگام توقف (پارک) فرمان به کدام سمت باید چرخانده شود؟

 1.  باید فرمان به چپ (خلف جهت عقربه های ساعت) چرخانده شود.
 2.  باید فرمان به راست (جهت عقربه های ساعت)چرخانده شود.
 3.  فرمان مستقیم نگاه داشته می شود.
 4.  تمام موارد بال صحیح است

 

پاسخ صحیح سوال 8 گواهینامه پایه سوم

گزینه  1 صحیح است

باید فرمان به چپ (خلف جهت عقربه های ساعت) چرخانده شود.


9- به پلیس مدرسه نزدیک می شوید چه عملی انجام می دهید؟

 1.  قبل از توقف به کودکان اشاره می کنید که عبور کنند.
 2.  توقف کرده و به کودکان اجازه عبور می دهید.
 3.  تنها اگر کودکان در حال عبور از خط کشی عابر پیاده هستند توقف می کنید.
 4.  با سرعت عبور می کنید

 

پاسخ صحیح سوال 9 گواهینامه پایه سوم

گزینه  2 صحیح است

توقف کرده و به کودکان اجازه عبور می دهید.


10- در کدام محل نباید پارک کرد؟

 1.  در 15متری تقاطع ها
 2.  در ایستگاه اتوبوس
 3.  خیابان های اصلی
 4.  1و2

 

پاسخ صحیح سوال 10 گواهینامه پایه سوم

گزینه  4 صحیح است

1و2

 • در 15متری تقاطع ها
 •  در ایستگاه اتوبوس

11- وسیله نقلیه ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است حق تقدم عبور دارد بر….

 1.  وسیله نقلیه در حال توقف یا در حال شروع حرکت
 2.  وسیله نقلیه در حال دور زدن
 3.  وسیله نقلیه در حال جلو رفتن (عقب، جلو کردن)
 4.  هر سه موارد

 

پاسخ صحیح سوال 11 گواهینامه پایه سوم

گزینه  4 صحیح است

1و2

 • وسیله نقلیه در حال توقف یا در حال شروع حرکت
 •  وسیله نقلیه در حال دور زدن
 •  وسیله نقلیه در حال جلو رفتن (عقب، جلو کردن)

12- هنگامی که قصد دارید از یک وسیله نقلیه طویل که آهسته حرکت می کند در یک جاده شلوغ سبقت بگیرید چه کار باید انجام دهید؟

 1.  در پشت وسیله منتظر بمانید تا راننده به شما اشاره کند که عبور کنید.
 2.  چراغ های بزرگ را برای وسایل نقلیه ای که از روبرو می آیند روشن کنید تا اجازه دهند عبور کنید.
 3.  با فاصله کافی پشت سر وسیله نقلیه حرکت کنید تا بتوانید قسمت جلویی وسیله مذکور را ببینید تا زمان مناسب و ایمان برای سبقت فراهم شود.
 4.  هیچکدام

 

پاسخ صحیح سوال 12 گواهینامه پایه سوم

گزینه  3 صحیح است

با فاصله کافی پشت سر وسیله نقلیه حرکت کنید تا بتوانید قسمت جلویی وسیله مذکور را ببینید تا زمان مناسب و ایمان برای سبقت فراهم شود.


13- تابلوی زیر به چه معنا می باشد؟

گواهینامه پایه سوم 13
گواهینامه پایه سوم 13
 1.  حداقل سرعت در خط عبور
 2. حداکثر سرعت در خطهای عبور
 3. حداقل سرعت در خط های عبور
 4.  خط ویژه عبور

 

پاسخ صحیح سوال 13 گواهینامه پایه سوم

گزینه  2 صحیح است

حداکثر سرعت در خطهای عبور

14-روش یک طول اتومبیل یعنی چه؟

 1.  به ازای هر 15کیلومتر در ساعت سرعت فاصله ای به اندازه یک طول اتومبیل (حدود 6متر) مورد نیاز است.
 2.  به ازای هر 30کیلومتر در ساعت سرعت فاصله ای به اندازه 2 طول اتومبیل (حدود 6متر) مورد نیاز است.
 3.  به ازای هر 45کیلومتر در ساعت سرعت فاصله ای به اندازه 3 طول اتومبیل (حدود 6متر) مورد نیاز است.
 4. به ازای هر 60کیلومتر در ساعت سرعت فاصله ای به اندازه 4 طول اتومبیل (حدود 6متر) مورد نیاز است

 

 

پاسخ صحیح سوال 14 گواهینامه پایه سوم

گزینه  1 صحیح است

به ازای هر 15کیلومتر در ساعت سرعت فاصله ای به اندازه یک طول اتومبیل (حدود 6متر) مورد نیاز است.

15-در شرایط عادی مانند مواقع بارندگی و یخبندان و سرما، کنترل و هدایت و توقف اتومبیل به کدام دلیل
مشکل است؟

 1.  به لحاظ کاهش ضریب اصطکاک چرخ ها با جاده
 2.  لغزندگی راه
 3.  1و 2صحیح است
 4.  به لحاظ سرمای هوا و خارج شدن لستیک ها از حالت طبیعی

 

پاسخ صحیح سوال 15 گواهینامه پایه سوم

گزینه  3 صحیح است

1و2

 • به لحاظ کاهش ضریب اصطکاک چرخ ها با جاده
 •  لغزندگی راه

پاسخ نامه گواهینامه پایه سوم قسمت دوم 

 • سوال اول گزینه 1 صحیح است
 • سوال دوم گزینه 4 صحیح است
 • سوال سوم گزینه 4 صحیح است
 • سوال چهارم گزینه 3 صحیح است
 • سوال پنجم گزینه 2 صحیح است
 • سوال ششم گزینه 1 صحیح است
 • سوال هفتم گزینه 1 صحیح است
 • سوال هشتم گزینه 1 صحیح است
 • سوال نهم گزینه 2 صحیح است
 • سوال دهم گزینه4صحیح است
 • سوال یازدهم گزینه 4 صحیح است
 • سوال دوازدهم گزینه3صحیح است
 • سوال سیزدهم گزینه 2 صحیح است
 • سوال چهاردهم گزینه 1 صحیح است
 • سوال پانزدهم  گزینه 3 صحیح است

توجه داشته باشید نمونه سوالاتی که در این صفحه مشاهده می کنید برای آمادگی شما کافی نمی باشد جهت دریافت سوالات امتحانی از طریق لینک زیر اقدام فرمایید

 

 

نوشته های مشابه

‫4 دیدگاه ها

 1. سلام سوال ۱۲و ۱۵ سوالات سری اول جوابشون میشه گزینه ی ۲ .شما اشتباه زدید پاسخ صحیح رو
  لطفاً اصلاح یا توضیح و منبع بدهید
  تعویض دنده در طول عبور از راه آهن ممنوعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *