قوانین و شرایط گواهی نامه های رانندگی (انواع گواهی نامه ها)

5/5 - (1 امتیاز)

در این مطلب قوانین و شرایط گواهی نامه های رانندگی را بررسی می کنیم. انواع گواهی نامه ها را در این مطلب مورد بررسی قرار می دهیم. اگر شما در حال گرفتن گواهینامه رانندگی هستید باید در نظر داشته باشید خواندن نمونه سوالات آیین نامه یکی از عامل های اصلی برای قبولی در آزمون آیین نامه اصلی است. بسته طلایی حاوی سوالات آیین نامه اصلی باجواب را می توانید از همین سایت دانلود نمایید.

قوانین و شرایط گواهی نامه های رانندگی

ماده 26- هرکس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید بایـد گـواهی نامـه متناسب رانندگی با آن وسیله نقلیه را دارا باشد. با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار می شود.

ماده 27- انواع گواهی نامه های رانندگی به شرح جدول پیوست شماره )1( و توضیحات آن است، که با شرایط زیر از سوی راهنمایی و رانندگی صادر می شود:

الف- شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهی نامه موتورسـیکلت گـازی یـا موتـور گازی (گواهی نامه الف-1)

1- حداقل سن 15 سال تمام

2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی

3- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با موتور گازی

ب- شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهی نامه موتورسیکلت های با حجم موتور تا 200 سی سی (گواهی نامه الف-2)

1- حداقل سن 17 سال تمام

2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی

3- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با موتورسیکلت مربوط

پ- شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهی نامه موتورسیکلت های با حجم موتـور بالای 200 سی سی و سه چرخ با وزن تا 400 کیلوگرم (گواهی نامه الف-3)

1- حداقل سن 18 سال تمام

2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی

3- دارا بودن گواهی نامه موتورسیکلت تا200 سی سی حجم موتور (الف-2) که حداقل یـک سـال تمام از تاریخ صدور آن گذشته باشد

4- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط

ت- شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهی نامه (گواهی نامه ب-1)

1- حداقل سن 18 سال تمام

2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی

3- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربـوط، ایـن نـوع گواهی نامه برای درخواست کنندگان در اولین مرحله با اعتبار موقت یک ساله صادر می شـود و در مـدت یاد شده دارنده آن مکلف به رعایت محدودیت ها و شرایط ویژه ای می باشد که در صورت رعایـت آنهـا و رعایت مقررات این آیین نامه و مرتکب نشدن تخلف، به گواهی نامه رانندگی با اعتبار موضـوع تبصـره (6) این ماده تبدیل خواهد شد. شرایط و ضوابط مربوط به رانندگی با گواهی نامه موقت و نحوه تبدیل آن، بـه موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد راهنمایی و رانندگی و تصـویب وزیـر کشـور، مشـخص و اعـلام می گردد.

ث- شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهی نامه (ب-2)

1- حداقل سن 21 سال تمام

2- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهی نامه رانندگی (ب-1)

3- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی

4- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط

ج- شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهی نامه (پ-1)

1- حداقل سن 23 سال تمام

2- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهی نامه رانندگی (ب-1)

3- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی

4- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط

چ- شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهی نامه (پ -2)

1- حداقل سن 23 سال تمام

2- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهی نامه رانندگی (ب-2)

3- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی

4- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی با وسیله نقلیه مربوط

ح- شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهی نامه (ت-1)

1- حداقل سن 25 سال تمام

2- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهی نامه رانندگی (پ-1)

3- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی

4- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی با وسیله نقلیه مربوط

خ- شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهی نامه (ت-2)

1- حداقل سن 25 سال تمام

2- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهی نامه رانندگی (پ-2)

3- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی

4- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط

د- شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهی نامه رانندگی ویژه وسایل نقلیـه سـبک عمرانی وکشاورزی

1- حداقل سن 18سال تمام

2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی

ما در این مطلب تلاش کردیم شرایط قوانین مختلف مربوط به اخذ گواهی نامه رانندگی را بررسی کنیم. بسیاری از کاربران سوالات زیادی درمورد انواع گواهینامه از ما می پرسیدند که سعی کردیم با این مطلب پاسخ کاملی به هر سوالی درمورد شرایط گرفتن گواهینامه های رانندگی به شما عزیزان بدهیم.

توجه داشته باشید که برای قبولی فوری در آزمون آیین نامه اصلی حتما نمونه سوالات آیین نامه اصلی را قبل از امتحان تستی آیین نامه بخوانید این کار باعث می شود با تجربه بیشتری در زمان آزمون حاضر شوید و نتیجه بسیار بهتری بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *