سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

3.7/5 - (4 امتیاز)

سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

سوالات اصلی آیین نامه رانندگی : همانطور که میدانید برای گرفتن گواهی نامه باید سه مرحله را طی کنید این سه مرحله شامل دو مرحله تئوری و یک مرحلی عملی می باشد دوستانی که آزمون مقدماتی را قبول شده اند و در آزمون اصلی ناکام مانده اند حتما متوجه شده اند که سوالات اصلی آیین نامه رانندگی کمی سخت تر از سوالات مقدماتی است به همین جهت باید تلاش بیشتری برای موفقیت در این مرحله کنند . اما تیم سایت questions-driving-regulations پیشنهاد جذابی برای شما داریم :

پیشنهاد ویژه : کتاب نخوانید !! 

ما به شما تضمین می دهیم بدون نیاز به مطالعه حتی یک صفحه از کتاب آیین نامه و  تنها در 30 دقیقه مطالعه نمره 30 بگیرید .

با مطالعه سوالات اصلی آیین نامه رانندگی در بسته طلایی گردآوری کرده ایم می توانید بدون خواندن کتاب در آزمون اصلی آیین نامه قبول شوید چرا که نزدیک به 100 در 100 سوالات آزمون اصلی با نمونه سوالات آیین نامه موجود در بسته طلایی تکراری می باشند

سوالات اصلی آیین نامه رانندگی
سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

بسته هایی که می توانید دانلود کنید شامل :

در ادامه بخش بسیار کوچکی از نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم را به صورت رایگان در اختیارتان قرار می دهیم :

سوالات اصلی آیین نامه رانندگی بخش اول

 

سوالات اصلی آیین نامه رانندگی
سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

1- در راه هایی که مسیر حرکت وسایل نقلیه به علت وجود موانع ثابت اعم از وسایل نقلیه پارک شده، مصالح ساختمانی، اشیا، عملیات عمرانی، حفاری و خرابی راه بسته و یا برای عبور از مسیر مجاز کافی نباشد، حق تقدم عبور با وسیله ای است که …

 1. مسیر عبور آنها بسته یا سهم کمتری را دارا میباشد.
 2.  مسیر عبور آنها باز یا سهم عبور بیشتری را دارا میباشد.
 3.  به طور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت میکند.
 4.  به سمت راست گردش میکند.

 

گزینه 2 صحیح است

مسیر عبور آنها باز یا سهم عبور بیشتری را دارا میباشد.


2- رانندگی هر فرد نشان دهنده چه چیزی میباشد؟

 1. میزان سواد
 2.  شخصیت و درک اجتماعی
 3.  معروف بودن
 4.  میزان ثروت

 

پاسخ صحیح سوال 2 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

شخصیت و درک اجتماعی


3- در سه راه ها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که …. ؟

 1.  به راست گردش میکند.
 2.  به چپ گردش میکند.
 3.  سریع تر از وسیله نقلیه دیگر حرکت میکند.
 4.  به طور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت میکند.

 

پاسخ صحیح سوال 3 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 4 صحیح است

به طور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت میکند.


 

4- کدامیک از موارد زیر جز سیستم اگزوز خودرو میباشد؟

 1.  کاتالیست
 2.  فیلتر هوا
 3.  نشانگر سوخت
 4.  فن

 

پاسخ صحیح سوال4 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 1 صحیح است

کاتالیست


5- به هنگام رانندگی در طول روز در شرایط مه آلود چه کاری باید انجام دهید؟

 1.  از نور بالا استفاده کنید.
 2.  چراغ راهنما را روشن کنید.
 3.  چراغ بغل را روشن کنید.
 4.  از نور پایین استفاده کنید.

 

پاسخ صحیح سوال 5 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 4 صحیح است

از نور پایین استفاده کنید.


6- از روشن شدن موتور و آماده بودن برای حرکت ابتدا باید کدام عمل را انجام داد؟

 1.  ترمز پایی را چند بار فشار دهیم تا از سلامت ترمز پایی مطمئن شویم.
 2.  در حالی که با پای راست ترمز گرفته ایم با پای چپ کلاچ را فشار دهیم.
 3.  ترمز دستی را خلاص کنیم.
 4.  ابتدا کمربند ایمنی خود را ببندید و مطمئن شوید که سرنشینان نیز کمربند ایمنی را بسته اند.

 

پاسخ صحیح سوال 6 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه4صحیح است

ابتدا کمربند ایمنی خود را ببندید و مطمئن شوید که سرنشینان نیز کمربند ایمنی را بسته اند.


 

7- مفهوم خطوط منقطع زیر چیست؟

سوالات اصلی آن نامه رانندگی 1
سوالات اصلی آن نامه رانندگی 1
 1. رانندگان باید توقف کامل نمایند و سس با رعایت احتیاط عبور کنند.
 2.  رانندگان از سرعت خود کم کرده و با احتیاط و رعایت حق تقدم عبور کنند.
 3.  رانندگان سرعت خود را کاهش داده و به راست گردش کنند.
 4.  رانندگان با سرعت و رعایت حق تقدم عبور کنند.

 

پاسخ صحیح سوال 7 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

رانندگان از سرعت خود کم کرده و با احتیاط و رعایت حق تقدم عبور کنند.


 

 

8- در ارزیابی مصدومین کدامیک از مصدومین را باید در اولویت انجام کمک های اولیه قرار داد؟

 1.  مصدومینی که آسیب آنها کم تر است.
 2.  کودکان در اولویت انجام کمک های اولیه هستند.
 3.  مصدومینی که از سن بالاتری نسبت به سایر مصدومین برخوردارند.
 4.  مصدومینی که آسیب آنها بسیار شدید است نظیر سوختگی ها یا زخم های وسیع.

 

پاسخ صحیح سوال 8 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 4 صحیح است

مصدومینی که آسیب آنها بسیار شدید است نظیر سوختگی ها یا زخم های وسیع.


 

9- مفهوم تابلوی زیر چیست؟

سوالات اصلی آن نامه رانندگی 2
سوالات اصلی آن نامه رانندگی 2
 1.  تقاطع بدون راه بند
 2.  تقاطع راه آهن با راه بند
 3.  تقاطع راه آهن بدون راه بند
 4.  تقاطع با راه آهن

پاسخ صحیح سوال 9 نمونه سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 4 صحیح است

تقاطع با راه آهن


10- ترتیب کدام یک از پاسخ های زیر برای روشن کردن اتومبیل صحیح است؟

 1. خلاص کردن دنده، تنظیم صندلی، بستن کمربند، روشن کردن
 2.  تنظیم آینه ها، خلاص کردن دنده و روشن کردن
 3.  گرفتن کلاچ، خلاص کردن دنده و روشن کردن
 4.  هیچکدام

پاسخ صحیح سوال 10 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 3 صحیح است

گرفتن کلاچ، خلاص کردن دنده و روشن کردن


 

11- تنظیم صندلی برای چیست؟

 1.  تسلط بر فرمان پدال های گاز ترمز و کلاچ و دنده
 2.  میدان دید طبیعی
 3.  گزینه یک و دو
 4.  نقطه ی کور برای راننده از بین میرود.

پاسخ صحیح سوال 11 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 3 صحیح است

گزینه یک و دو


12- در چه زمان از دور دو فرمانه میتوان استفاده کرد؟

 1.  عرض راه محدود باشد.
 2.  تقاطع های کوچک
 3.  رسیدن به موانع در خیابانهای کم عرض
 4.  وارد شدن به کوچه بن بست

پاسخ صحیح سوال 12 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 1 صحیح است

عرض راه محدود باشد.


13- اگر چراغ ترمز شما کار نکند چه موقع مجاز به رانندگی هستید؟

 1.  در طول روز
 2.  هیچ وقت
 3.  زمانی که به آزمایش رانندگی میروید.
 4.  در شرایط اضطراری

پاسخ صحیح سوال 13 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

هیچ وقت


14- کدام مورد است که به هنگام سبقت گرفتن از آنها باید فضای بیشتری را برای وسیله نقلیه در نظر بگیرید؟

 1.  موتور سیکلت – دوچرخه
 2.  تراکتور
 3.  جرثقیل
 4.  ماشین های مجاور

پاسخ صحیح سوال 14 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 1 صحیح است

موتور سیکلت – دوچرخه


15- شما در هنگام رانندگی در شهر مجاز هستید حداکثر سرعتی معادل:

 1.  ۵٠ کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی، ۵٠ کیلومتر در خیابان های شریانی فرعی و ٣٠ کیلومتر در معابر محلی و میادین حرکت کنید.
 2.  ۶٠ کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی، ۵٠ کیلومتر در خیابان های شریانی فرعی و ٢٠ کیلومتر در معابر محلی و میادین حرکت کنید.
 3.  ۶٠ کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی، ٥٠ کیلومتر در خیابان های شریانی فرعی و ٣٠ کیلومتر در معابر محلی و میادین حرکت کنید.
 4.  ۶٠ کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی، ۴٠ کیلومتر در خیابان های شریانی فرعی و ٢٠ کیلومتر در معابر محلی و میادین حرکت کنید.

پاسخ صحیح سوال 15 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 3 صحیح است

۶٠ کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی، ٥٠ کیلومتر در خیابان های شریانی فرعی و ٣٠ کیلومتر در معابر محلی و میادین حرکت کنید.


16- در تقاطع زیر حق تقدم عبور وسایل نقلیه را با ذکر رنگ تعیین نمایید؟

سوالات اصلی آن نامه رانندگی 3
سوالات اصلی آن نامه رانندگی 3
 1.  سبز – قرمز – آبی یا زرد با هم
 2.  قرمز – زرد – سبز – آبی
 3.  زرد – آبی – قرمز – سبز
 4.  سبز – آبی – قرمز – زرد

پاسخ صحیح سوال 16 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 1 صحیح است

سبز – قرمز – آبی یا زرد با هم


 

پاسخ نامه سوالات اصلی آیین نامه رانندگی بخش اول 

 • سوال اول گزینه 2 صحیح است
 • سوال دوم گزینه 2 صحیح است
 • سوال سوم گزینه 4 صحیح است
 • سوال چهارم گزینه 1 صحیح است
 • سوال پنجم گزینه 4 صحیح است
 • سوال ششم گزینه 4 صحیح است
 • سوال هفتم گزینه 2 صحیح است
 • سوال هشتم گزینه4 صحیح است
 • سوال نهم گزینه 4 صحیح است
 • سوال دهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال یازدهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال دوازدهم گزینه 1صحیح است
 • سوال سیزدهم گزینه 2 صحیح است
 • سوال چهاردهم گزینه 1 صحیح است
 • سوال پانزدهم  گزینه 3 صحیح است
 • سوال شانزدهم  گزینه 1 صحیح است


نکته بسیار مهم :

این سوالات تنها بخش بسیار کوچکی از نمونه سوالات ایین نامه اصلی رانندگی می باشد برای قبولی در آزمون اصلی آیین نامه حتما بسته طلایی را دانلود نمایید

جهت دانلود بسته طلایی بر روی دکمه زیر کلیک نمایید

سوالات آیین نامه اصلی

سوالات اصلی آیین نامه رانندگی بخش دوم 

سوالات اصلی آیین نامه رانندگی
سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

1- کدام گزینه در مورد حداقل فاصله طول ایمن با خودروی جلوئی در شرایط برف صحیح نمی باشد؟

 1.  به ازای هر 15 کیلومتر 3 طول اتومبیل
 2. به ازای هر 30 کیلومتر 6 طول اتومبیل
 3. به ازای هر 45 کیلومتر 9 طول اتومبیل
 4.  به ازای هر 60 کیلومتر 13 طول اتومبیل

 

پاسخ صحیح سوال 1سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 4 صحیح است

به ازای هر 60 کیلومتر 13 طول اتومبیل


2- کدام گزینه به ترتیب اولویت صحیح می باشد؟

 1. چراغ راهنما – فرمان پلیس – تابلوها – خط کشی
 2.  فرمان پلیس – چراغ راهنما – تابلوها – خط کشی
 3.  تابلوها – چراغ راهنما – خط کشی – فرمان پلیس
 4.  فرمان پلیس – تابلوها – خط کشی – چراغ راهنما

 

پاسخ صحیح سوال 2 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

فرمان پلیس – چراغ راهنما – تابلوها – خط کشی


 

3- مفهوم تابلوی زیر چیست؟

ابتدای منطقه مسکونی

 1.  ابتدای منطقه مسکونی
 2.  به منطقه مسکونی نزدیک می شوید.
 3.  منطقه صنعتی
 4.  خروج از محدوده صنعتی

 

پاسخ صحیح سوال 3 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 1 صحیح است

ابتدای منطقه مسکونی


4- چه موقع می توانید با دنده عقب از خیابان فرعی به خیابان اصلی وارد شوید؟

 1.  اگر خلوت باشد
 2.  همه مواقع
 3.  هیچوقت
 4.  مورد 1 و 2

 

پاسخ صحیح سوال 4 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 3 صحیح است

هیچوقت


5- علائم هشدار برای خطر به چه شکلی ترسیم می کردند ؟

 1.  هشت گوشه
 2.  دایره ای
 3.  مثلث
 4.  لوزی شکل

 

پاسخ صحیح سوال 5 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 3 صحیح است

مثلث


6- تنها چه موقعی می توان از تلفن همراه استفاده نمود؟

 1.  فرمان را با دست بگیرید و اتومبیل را هدایت نمانید.
 2.  وسیله نقلیه دارای دنده اتوماتیک باشد.
 3.  در یک محل و مکان امن توقف کرده باشید.
 4.  هیچکدام

 

پاسخ صحیح سوال 6 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 3 صحیح است

در یک محل و مکان امن توقف کرده باشید.


7- هنگامی که قصد دارید از وسیله نقلیه طویل که آهسته حرکت می کند در یک جاده شلوغ سبقت بگیرید چه کار باید انجام دهید؟

 1.  با فاصله کمی پشت وسیله حرکت کنید تا بتوانید بلافاصله سبقت بگیرید.
 2. چراغ های بزرگ را برای وسایل نقلیه ای که از روبرو می آیند روشن کنید تا اجازه دهند عبور کنید.
 3.  در پشت وسیله منتظر بمانید تا راننده به شما اشاره کند که عبور کنید.
 4.  با فاصله کافی پشت سر وسیله نقلیه حرکت کنید تا بتوانید قسمت جلویی وسیله مذکور را ببینید تا زمان مناسب و ایمن برای سبقت فرا شود.

 

پاسخ صحیح سوال 7 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 4 صحیح است

با فاصله کافی پشت سر وسیله نقلیه حرکت کنید تا بتوانید قسمت جلویی وسیله مذکور را ببینید تا زمان مناسب و ایمن برای سبقت فرا شود.


8- علائم اخباری برای گرفتن سبقت در شب کدام مورد است؟

 1. تعویض نور چراغ بالا به پایین
 2.  اشاره با دست
 3.  بوق کوتاه و چراغ راهنما
 4. افزایش سرعت و تبدیل متناوب نور چراغ

 

پاسخ صحیح سوال 8 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 1 صحیح است

تعویض نور چراغ بالا به پایین


9- قفل های خاص کودکان که در وسیله نقلیه نصب می شود، برای چه منظوری است؟

 1.  جهت قفل کردن پنجره های درب عقب
 2.  برای اینکه کودکان به طور ناخواسته درب عقب اتومبیل را باز نکنند.
 3.  جهت ممانعت از حرکت صندلی های عقب
 4. جهت قفل کردن سگک کمربند ایمنی

 

پاسخ صحیح سوال 9 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

برای اینکه کودکان به طور ناخواسته درب عقب اتومبیل را باز نکنند.


10- پوشیدن کفش های مناسب به هنگام رانندگی بسیار اهمیت دارد، علت این امر چیست؟

 1.  به منظور حفظ کنترل صحیح بر روی پدالها
 2.  به منظور راحتی پیاده روی در مواقع نقص اتومبیل
 3.  به منظور ممانعت از ساییدگی سطح لاستیک پدالها
 4. به منظور تعویض سر دنده

 

پاسخ صحیح سوال 10 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 1 صحیح است

به منظور حفظ کنترل صحیح بر روی پدالها


11- در وضعیت راه خشک و هوای خوب فاصله بین شما و اتومبیل جلویی … می باشد.

 1.  یک ثانیه
 2.  دو ثانیه
 3.  سه ثانیه
 4.  چهار ثانیه

 

پاسخ صحیح سوال 11 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 2 صحیح است

2 ثانیه


12- تابلوی روبرو به چه معناست؟

تابلوی خیابان یک طرفه

 1. فقط عبور به راست مجاز است.
 2.  مسیر یک طرفه
 3.  فقط عبور مستقیم مجاز است.
 4.  خیابان یکطرفه

 

پاسخ صحیح سوال 12 سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

گزینه 4 صحیح است

خیابان یکطرفه


 

 

پاسخ نامه سوالات اصلی آیین نامه رانندگی بخش اول 

 • سوال اول گزینه 4 صحیح است
 • سوال دوم گزینه 2 صحیح است
 • سوال سوم گزینه 1 صحیح است
 • سوال چهارم گزینه 3 صحیح است
 • سوال پنجم گزینه 3 صحیح است
 • سوال ششم گزینه 3 صحیح است
 • سوال هفتم گزینه 4 صحیح است
 • سوال هشتم گزینه1 صحیح است
 • سوال نهم گزینه 2 صحیح است
 • سوال دهم گزینه 1 صحیح است
 • سوال یازدهم گزینه 2 صحیح است
 • سوال دوازدهم گزینه 4صحیح است

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *