با کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی نمایند چه برخوردی میشود

5/5 - (1 امتیاز)

با کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی نمایند چه برخوردی میشود؟ این یکی از نمونه سوالات آیین نامه می باشد که شما می توانید پاسخ آن را در سایت مرسی تست مشادهده فرمایید.

با کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی نمایند چه برخوردی میشود؟

  1. این افراد باید هر چه سریع تر خود را به مراجع قضایی معرفی کنند
  2. این افراد به مراجع قضایی معرفی می شوند و مجازاتی برای آن ها در نظر گرفته می شود
  3. در صورتی که مرتکب خلاف نشوند، مجازات هم نخواهند داشت
  4. تا پایان عمر به آن ها گواهی نامه داده نمی شود

پاسخ صحیح گزینه ی ۲ یعنی این افراد به مراجع قضایی معرفی می شوند و مجازاتی برای آن ها در نظر گرفته می شود، می باشد.

طبق آیین نامه ی اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در ماده ی ۱ این آیین نامه اصطلاحات زیر معرفی می گردد:

قانون: دستوراتی که جهت رسیدگی به تخلفات رانندگی وضع می شود.

ابطال گواهی نامه: سلب اعتبار قانونی گواهی نامه ی رانندگی، راننده ای که مرتکب خلاف شده است تا زمان اخذ مجدد گواهی نامه.

دوره ی آموزشی: مراحل آموزش های تئوری و عملی رانندگان با توجه به نوع گواهی نامه ی باطل شده در مراکز آموزشی مجاز.

نمره ی منفی: عددی که بر حسب قانون برای رانندگان وسایل نقلیه شخصی یا عمومی لحاظ می شود و هم چنین در سابقه ی گواهی نامه ی آن ها نیز ثبت می گردد.

ضبط گواهی نامه: اخذ گواهی نامه ی راهنمایی و رانندگی و ارسال آن به اداره ی راهنمایی و رانندگی و محروم ساختن دارنده ی گواهی نامه از مزایای قانونی برای مدت زمان معین.

قبض جریمه ی تسلیمی: قبض جریمه ای که توسط ماموران مجاز در قانون برای رانندگان متخلف صادر و تحویل آن ها می گردد که مشخصات رانندگان و وسیله ی نقلیه در آن درج شده است و ممکن است باعث توقیف وسیله ی نقلیه گردد.

واحد رسیدگی: واحد قضایی مربوطه جهت رسیدگی به قانون.

طبق ماده ی ۲ این آیین نامه به ماموران قانون اجازه داده می شود که در صورت تشخیص رانندگان پرخطر، وسیله ی نقلیه ی آن ها متوقف سازند و قبض جریمه ی تسلیمی صادر کنند. هم چنین مشخصات وسیله ی نقلیه و گواهی نامه ی رانندگی را ثبت کنند و گزارش آن را به اداره ی راهنمایی و رانندگی تحویل دهند.

اداره ی راهنمایی و رانندگی بعد از دریافت گزارش، با توجه به نمره ی منفی اختصاص داده شده به آن ها، به صورت زیر با آن ها برخورد خواهد کرد:

اگر راننده دارای ۳۰ نمره ی منفی باشد، گواهی نامه ی وی سه ماه ضبط می گردد و در پایان این مدت زمان جریمه ی نقدی از وی گرفته می شود.

اگر راننده دارای ۲۵ نمره ی منفی باشد، گواهی نامه ی او به مدت شش ماه ضبط شده و بعد از إتمام این زمان باید نسبت به پرداخت جریمه ی نقدی اقدام کنند.

اگر راننده دارای ۲۰ نمره ی منفی باشد، گواهی نامه ی وی باطل می گردد و بعد از گذشت یک سال می تواند با شرکت مجدد در دوره های آموزشی و برابر مقررات، گواهی نامه اخذ کند. البته باید جریمه ی نقدی نیز پرداخت کند.

تبصره – به رانندگان وسایل نقلیه ی حمل بار یا مسافر در راه های برون شهری که برابر قانون ضبط گواهی نامه شده اند، برای رساندن بار یا مسافران خود به مقصد، رسید های موقتی گواهی نامه که دارای اعتبار سه روزه است، داده می شود. و بعد از اتمام این زمان، رانندگی کردن بدون گواهی نامه تلقی می شود.

طبق ماده ی ۳ این آیین نامه، اگر تخلف توسط دوربین ثبت شود، اداره ی راهنمایی و رانندگی باید نمره ی منفی برای رانندگان پرخطر در نظر بگیرد و مراتب را از طریق پست، ارسال پیامک یا سامانه های دیگر به دارنده ی وسیله ی نقلیه اطلاع دهد.

طبق ماده ی ۶ آیین نامه، رانندگان متخلف باید در مدت بیست روز بعد از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهی نامه ی خود را به اداره ی راهنمایی و راننگی تحویل دهد. اگر این کار را انجام ندهد، پرونده ی او به واحدهای رسیدگی به اعتراضات ارسال می شود و بعد از بررسی و عدم وجود عذر موجه، جریمه های نقدی برای وی در نظر گرفته می شود.

طبق ماده ی ۷ آیین نامه، رانندگانی که در مدت ضبط گواهی نامه ی خود، رانندگی کنند به مراجع قضایی معرفی می شوند و به مجازات خود می رسند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *